ΑΔΜΗΕ: Ο Φραγκίσκος Γονιδάκης νέος επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου

ΑΔΜΗΕ: Ο Φραγκίσκος Γονιδάκης νέος επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου
Τετάρτη, 08/12/2021 - 20:46

Η ανώνυμη εταιρεία «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, με την από 7/12/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Φραγκίσκος Γονιδάκης από 15/12/2021 ορίζεται ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, μετά την αποχώρηση της κ. Μαρίας Σταματιάδου την 14/12/2021.

Ο κ. Γονιδάκης, όπως εξετάστηκε και διαπιστώθηκε τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου να καλύψει την θέση του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ως υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Είναι προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός, δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος με δικαίωμα ψήφου σε Επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, καθώς επίσης δεν έχει στενούς δεσμούς με οποιονδήποτε κατέχει μια από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία.

Ο κ. Γονιδάκης είναι πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων εσωτερικού Ελέγχου (CICA, CCS) και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο «Γνωστοποίηση κινδύνων μέσω των εταιρικών εκθέσεων - Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα) για την περίοδο 2005 έως 2011», ενώ το πτυχίο του είναι στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει άδεια Λογιστή Α’ τάξης, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (Ε.Ι.Ε.Ε.), καθώς και μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (HFAA). Διαθέτει πολυετή ελεγκτική εμπειρία σε τομείς ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, από τη συμμετοχή του σε συμβουλευτικά έργα εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλο αριθμό πελατών από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Ακόμη έχει συμμετάσχει στο καθορισμό και είχε ενεργό συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών και Διαδικασιών, σε αξιολογήσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου καθώς επίσης και σε Ειδικούς Ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων Λειτουργικών Ελέγχων και Ελέγχων Διαχείρισης. Επιπλέον διδάσκει ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Δυτικής Αττικής με πλήθος δημοσιεύσεων σχετικά με την Λογιστική και τον Εσωτερικό Έλεγχο σε Διεθνή Ακαδημαϊκά Περιοδικά.