ΔΕΔΔΗΕ: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για εργαζομένους άνω των 60 ετών

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για εργαζομένους άνω των 60 ετών
Τρίτη, 07/12/2021 - 20:33

Ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για εργαζομένους ηλικίας άνω των 60 ετών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρόγραμμα αφορά εργαζομένους του ΔΕΔΔΗΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, που έχουν γεννηθεί από 01/01/1955 έως και 31/12/1957 και οι οποίοι θα υποβάλλουν την παραίτησή τους μέχρι τις 31/12/2021.

Στους εργαζομένους αυτούς, πέραν της αποζημίωσης ύψους μέχρι 15.000 ευρώ, θα καταβληθεί ως κίνητρο αποχώρησης το καθαρό ποσό των 20.000 ευρώ.

Οποιεσδήποτε οφειλές των εργαζομένων προς την εταιρεία θα συμψηφιστούν με το ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης και του χορηγούμενου κινήτρου αποχώρησης.

Σημειώνεται ότι η κατοχύρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του εργαζομένου στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης.