ΔΕΗ: Προχωρά η σχεδίαση και υλοποίηση έργων «know your customer»

ΔΕΗ: Προχωρά η σχεδίαση και υλοποίηση έργων «know your customer»
Τρίτη, 07/12/2021 - 20:59

Προϋποθέσεις ανάπτυξης της εμπορικής της δραστηριότητας θέλει να διαμορφώσει η ΔΕΗ, μέσα από τη λεπτομερή σχεδίαση, οργάνωση, υλοποίηση, αυτοματοποίηση και διαρκή βελτίωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν και προάγουν μια πελατοκεντρική κουλτούρα. Σε αυτά τα πλαίσια, η σχεδίαση και υλοποίηση έργων “Know your customer” αποτελούν το νέο πυλώνα ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το πλάνο της ΔΕΗ στηρίζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αφενός μιας ολοκληρωμένης λύσης data cleansing & quality assurance/governance για την επικαιροποίηση και κανονικοποίηση των δεδομένων της πελατειακής της βάσης και αφετέρου μιας πλατφόρμας επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος.

Η υποστήριξη του όλου εγχειρήματος, για το οποίο η ΔΕΗ έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών απαιτεί την προετοιμασία των δεδομένων πελατών με τρόπο που να εξασφαλίζει την δυνατότητα roll ups σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και να επιτρέπει την επέκταση αυτών από εξωτερικές βάσεις (data augmentation). Επίσης, απαιτεί τον συνδυασμό, προετοιμασία, οργάνωση και δόμηση δεδομένων εξυπηρέτησης πελάτη που αυτή τη στιγμή εδράζουν σε διάσπαρτα και διαφορετικά παραγωγικά συστήματα, καθώς και τον καθορισμό των master δεδομένων πελατειακής βάσης.

Στα πλαίσια αυτά, θα αξιοποιηθούν μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine-learning) που έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν τις εισπράξεις και την αποτελεσματικότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων, την αξία των πελατών και την κατά τον προδιαγεγραμμένο ρυθμό διακράτηση της πελατειακής βάσης.

Επίσης, θα εκτελεστούν analytics use-cases για την απάντηση καίριων εμπορικών προβλημάτων, όπως κατάτμηση πελατειακής βάσης, εκτίμηση πιθανότητας αποχώρησης πελάτη, πρόβλεψη εσόδων και φόρτου τηλεφωνικών κλείσεων.

Μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ επιδιώκει ακόμα το σχεδιασμό λύσεων BI & Analytics για την self-service εξυπηρέτηση εμπορικών επιχειρησιακών ομάδων κατάρτισης κατάλληλων πελατών για εμπορικές καμπάνιες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 369.600 ευρώ και το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου ενός χρόνου.