ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις 260 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις

ΔΕΗ: Νέες προσλήψεις 260 ατόμων με 8μηνες συμβάσεις
Παρασκευή, 17/09/2021 - 23:06

Στην πρόσληψη 260 ατόμων προχωράει η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. H διάρκεια της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι 8 μηνών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, έως και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στις μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και το χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.