ΔΕΗ: Διαγωνισμός για νέα μονάδα φυσικού αερίου για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης

ΔΕΗ: Διαγωνισμός για νέα μονάδα φυσικού αερίου για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης
Τετάρτη, 18/08/2021 - 13:15

Διαγωνισμό για τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία με το κλειδί στο χέρι (EPC/turn-key project) έχει προκηρύξει η ΔΕΗ, για τη νέα Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) φυσικού αερίου, παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth στην Κοζάνη, στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Καρδιάς.

Πρόκειται για τη μονάδα που θα δημιουργήσει η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες τηλεθέρμανσης των πόλεων που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από τις λιγνιτικές μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Γιώργος Στάσσης, με πρόσφατο ενημερωτικό υπόμνημα που υπέβαλε στη Βουλή, ανέφερε την κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ από τη ΔΕΗ εντός του οικοπέδου του ΑΗΣ Καρδιάς κοντά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της τηλεθέρμανσης και ότι η τεχνολογική επιλογή βασίζεται στην αξιοποίηση μηχανών με φυσικό αέριο οι οποίες θα μπορούν να καταναλώνουν μελλοντικά και υδρογόνο. Επιπλέον ανέφερε ότι διερευνάται η μετατροπή ή χρήση των υποδομών και εξετάζεται η τεχνολογία θερμικής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά τη δημιουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 105,34MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 105,34MW, στη θέση του ΑΗΣ Καρδιάς στην Κοζάνη και η ΡΑΕ την ενέκρινε στις 30 Ιουλίου.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια κεφάλαια και από τις τράπεζες ενώ η άδεια έχει διάρκεια 25 χρόνια (έως 30/7/2046).

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή της μονάδας ανέρχεται ως 80 εκατ. ευρώ (99,2 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και της αποσφράγισης τους είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Το έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση σταθμού μείωσης και ρύθμισης πίεσης του φυσικού αερίου, εγκατάσταση του συστήματος ΣΗΘΥΑ παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος ≥ 65MWth, έξοδο για σύνδεση στο δίκτυο 33kV, καθώς και σύμβαση συντήρησης των Μ.Ε.Κ. της μονάδας για 40.800 ώρες λειτουργίας ή 8 έτη με δυνατότητα προαίρεσης για χρονική επέκταση του συμβολαίου συντήρησης για άλλες 35.700 ώρες ή 7 έτη.

Ο διαγωνισμός αφορά κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικές μονάδες, εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου, εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θερμοηλεκτρισμού, ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων ηλεκτρικής καλωδίωσης και τέλος ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης.

ΔΕΗ: Από το λιγνίτη στο φυσικό αέριο

Πρόκειται για τη μονάδα που έπαψε να λειτουργεί στις 6 Μάϊου μετά από 47 χρόνια, στο πλαίσιο της στρατηγικής της απολιγνιτοποίησης, και όπως αποφασίστηκε πέρσι η κατασκευή μιας μονάδας ΣΗΘΥΑ από τη ΔΕΗ, θα αποτελέσει την βάση για την κάλυψη των αναγκών των τηλεθερμάνσεων των πόλεων.

Ειδικότερα πέρυσι τον Ιούλιο σε σύσκεψη που είχε γίνει για το ζήτημα των τηλεθερμάνσεων στη Δ. Μακεδονία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της αυτοδιοίκησης, της ΔΕΗ, του ΔΕΣΦΑ, αλλά και του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) Κωστή Μουσουρούλη είχε συμφωνηθεί η δημιουργία της μονάδας αυτής ως μέρος της τεχνικής και οικονομικής λύσης

Παράλληλα είχε τεθεί και το ζήτημα της συνένωσης των δημοτικών επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης και Αμυνταίου υπό μια διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Μακεδονίας».

Συντάκτης Μαρίνα Πρωτονοταρίου, Πηγή mononews.gr