Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Πότε ανοίγει τελικά το allazothermosifona.gov.gr

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Πότε ανοίγει τελικά το allazothermosifona.gov.gr
Παρασκευή, 05/05/2023 - 11:00

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρόγραμμα Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα και ανοίγει τελικά το allazothermosifona.gov.gr.

Με καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ανοίγει το allazothermosifona.gov.gr, η πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων για επιδότηση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα και να διεκδικήσουν επιταγή αξίας από 510 ευρώ έως και 905 ευρώ για την αγορά ηλιακού. Βεβαίως υπάρχει μία βασική προϋπόθεση για να πάρει κάποιος τα χρήματα, καθώς θα πρέπει να έχει σε λειτουργία ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο και πρέπει να ανακυκλώσει.

Επίσης τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυστηρά και σε πρώτη φάση μόνο 120.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να πάρουν τη διπλή επιδότηση για το κόστος του ηλιακού και για την εγκατάσταση.

Το πρόγραμμα θα καλύπτει έως και το 60% του κόστους απόκτησης ηλιακού θερμοσίφωνα και οι επιδοτήσεις θα είναι κλιμακωτές με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Προκειμένου όμως να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.

Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1ηΙανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά που έχουν κάνει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Όταν ανοίξει το allazothermosifona.gov.gr για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

1. Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.

2. Υποβάλετε Αίτηση Χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής σας, προχωρήστε την έκδοση των επιταγών σας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος. Οι επιταγές θα σας αποσταλούν και μέσω SMS. Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κλπ.).

Πώς θα κάνετε χρήση των επιταγών για ηλιακό:

1. Επιλέξτε ένα έμπορο λιανικής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, από τον οποίο θα αγοράσετε το νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα.

2. Προχωρήστε σε παραγγελία και παραδώστε την επιταγή που αφορά στο προϊόν, για να καλύψετε μέρος της δαπάνης αγοράς (η επιταγή σας θα δεσμευθεί από το συγκεκριμένο έμπορο). Εφόσον ο ίδιος έμπορος αναλάβει και τις εργασίες αντικατάστασης με δικά του συνεργεία, του παραδίδετε και τη δεύτερη επιταγή που θα
καλύψει μέρος της δαπάνης των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

3. Με την παραλαβή του προϊόντος, προχωρήστε στην απεγκατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα και στην τοποθέτηση του νέου Ηλιακού. Εφόσον για τις εργασίες αυτές επιλέξετε ανεξάρτητο επαγγελματία υδραυλικών εγκαταστάσεων που επίσης συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφόσον δηλαδή οι εργασίες δεν έχουν αναληφθεί από τον έμπορο), μπορείτε να παραδώσετε σε αυτόν τη δεύτερη επιταγή που θα καλύψει μέρος της δαπάνης των συμπληρωματικών υπηρεσιών.

4. Για να ισχύει η επιδότηση τόσο της αγοράς του προϊόντος, όσο και των συμπληρωματικών εργασιών, θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσετε τον παλιό Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα στον έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το νέο Ηλιακό.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα ενημερωθούν μέσω sms για τα voucher. To πρώτο voucher θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, ενώ το δεύτερο μπορεί να επιδοτήσει τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το νέο ηλιακό.

Πληροφορίες για εμπόρους λιανικής

Αν δραστηριοποιείστε στην πώληση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και διαθέτετε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής, τότε μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και να πουλάτε στους πελάτες σας νέους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες με επιδότηση, μεριμνώντας παράλληλα για την απόσυρση του παλιού τους Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα.

Για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

Εφόσον έχετε νομική ή φορολογική υπόσταση στην Ελλάδα (εταιρία, υποκατάστημα κλπ.), επιβεβαιώστε ότι έχετε μία (κύρια ή δευτερεύουσα) δραστηριότητα με τον ακόλουθο κωδικό (ΚΑΔ): 47.59.58.15, «Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων». Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή σας.

Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.

Υποβάλετε Αίτηση Συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας προμηθευτών του Προγράμματος.

Ποια είναι η εμπλοκή σας:

Εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή, μπορείτε να πουλάτε εγκεκριμένα μοντέλα Ηλιακών Θερμοσίφωνων με επιδότηση σε δικαιούχους επιταγών του Προγράμματος.

Με κάθε πώληση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, λαμβάνετε επιταγή επιδότησης προϊόντος από τον πελάτη σας, η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης αγοράς. Το ποσό της επιταγής που σας αναλογεί, το εισπράττετε απευθείας από το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εφόσον παρέχετε-τιμολογείτε και τις σχετικές υπηρεσίες (μεταφορά, επαγκατάσταση παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, εγκατάσταση νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα) μπορείτε να προχωρήσετε σε δέσμευση-εξαργύρωση και της δεύτερης επιταγής (υπηρεσιών) που έχει ο πελάτης σας στη διάθεσή του.

Σε κάθε περίπτωση, για κάθε νέο Ηλιακό Θερμοσίφωνα που πουλάτε με επιδότηση, έχετε υποχρέωση να παραλάβετε τον αντίστοιχο παλιό Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα και να τον παραδώσετε σε εγκεκριμένο Φορέα Ανακύκλωσης