Έργο PROSPECT+: Ανοιχτή Πρόσκληση προς Δήμους και Περιφέρειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα

Έργο PROSPECT+: Ανοιχτή Πρόσκληση προς Δήμους και Περιφέρειες για συμμετοχή στο πρόγραμμα
Δευτέρα, 13/02/2023 - 15:16

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, είτε ως μέντορες είτε ως εκπαιδευόμενοι, είναι δωρεάν

Στις2 Μαρτίου 2023αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για φορείς και αναπτυξιακούς οργανισμούς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων για την αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΈργουPROSPECT +. To Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) και το πρόγραμμα HORIZON 2020.

Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ρόλος και η δυναμική των Ευρωπαϊκών τοπικών και περιφερειακών αρχών ως μοχλών «πράσινης» ενεργειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, και των στόχων τουRePowerEU. Ωστόσο, δεν βρίσκονται όλοι οι δήμοι στο ίδιο επίπεδο: Ορισμένοι έχουν ήδη δεσμευτεί οικειοθελώς για την εφαρμογή φιλόδοξων πλάνων κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ άλλοι δυσκολεύονται συχνά να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ένα κοινό εμπόδιο είναι ηέλλειψη πόρων, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης, όσο και ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανεύρεσησυμπληρωματικώνχρηματοδοτικών εργαλείων καιαποδοτικώνμοντέλων εφαρμογής.

Ανάπτυξη δυνατοτήτων μέσω καινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι σχετιζόμενοι φορείς τους, που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, θα λάβουν μέρος σε μία σειρά δραστηριοτήτων αμοιβαίας εκμάθησης, καθοδηγούμενων από έμπειρους μέντορες, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε καινοτόμες πρακτικές και σχήματα χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων με αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αυτός ο τρόπος εκμάθησης θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+ καλύπτει5 ειδικούς θεματικούς τομείς: δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια, δημόσιος φωτισμός, μεταφορές και διατομεακές δράσεις, για κάθε έναν από τους οποίους παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές για την ανάπτυξη των αντίστοιχωνκαινοτόμων σχημάτων χρηματοδότησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην βελτίωση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή κατάλληλων έργων για χρηματοδότηση, όπως επίσης στην αξιολόγηση και διασφάλιση ότι τα έργα είναι έτοιμα για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα του PROSPECT+

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης ικανοτήτων του PROSPECT+, είτε ως μέντορες είτε ως εκπαιδευόμενοι, είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους τους εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών ή αναπτυξιακών οργανισμών από 44 επιλέξιμες χώρες.

  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους θα ξεκινήσει στις02 Μαρτίου 2023και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις14 Απριλίου 2023.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τους μέντορες θα ξεκινήσει στις22 Μαΐου2023και θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις07 Ιουνίου 2023.
  • Ένα ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στις02 Μαρτίου 2023.

Ο εκπαιδευτικός κύκλος θα ξεκινήσεις τον Αύγουστο του 2023 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες, περιλαμβάνοντας 4 διαδικτυακές συναντήσεις και 1 συνάντηση δια ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής του οργανισμού σας, θα δοθούν στοειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαρτίου 2023.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης, μαζί με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αντιστοίχισης, και τις απαιτήσεις συμμετοχής για μέντορες και εκπαιδευόμενους, περιγράφονται στιςΈντυπες Οδηγίες για τους συμμετέχοντες, και θα διευκρινιστούν περαιτέρω στο ανωτέρω ειδικό ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο.

Μείνετε σε επαφή!

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα αναρτηθούν στον επίσημοδιαδικτυακό τόπου του PROSPECT+ and στο LinkedInCapacity building for cities and regions | PROSPECT+. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας, να την ακολουθήσετε, να κάνετε like, και να έρθετε σε επαφή με την ομάδα και την κοινότητα του PROSPECT+ !

ΗΚοινότητα Ανταλλαγής Πρακτικών (Community of Practice)του PROSPECT+ απευθύνεται σε όλους όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων, είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε ως μέντορες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος σε διαδικτυακές ομαδικές συναντήσεις και συνεδρίες αμοιβαίου διαλόγου με έμφαση στην καινοτόμο χρηματοδότηση και την των ζητημάτων, των καταστάσεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκοί Δήμοι, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εναλλακτικών και λύσεων.

Φορείς υλοποίησης - Κοινοπραξία

Το Ευρωπαϊκό Έργο PROSPECT+ υλοποιείται από μία κοινοπραξία εξειδικευμένων εταίρων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Ενέργειας και Πολιτικής για το Κλίμα -IEECP, Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς-UPRC, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών και Περιφερειών για την Ενέργεια κα το Περιβάλλον-FEDARENE, Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία-Energy Cities, Ευρωπαϊκών Δίκτυο Πόλεων και Τοπικών Αρχών για την Ενεργειακή Μετάβαση-Eurocities, Ενεργειακός Οργανισμός της Άνω Αυστρίας -ESV, Ένωση Τοπικών Διαχειριστών Ενέργειας της Τσεχίας -SEMMO,TIPPERARYEnergy Agency, Οργανισμός Ενέργειας και Κλίματος του Podravje -ENERGAP, Δημοτικό Συμβούλιο της Valladolid -INNOLID, andadelphi.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2023 - 15:56