Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης ΕΣΜΦΑ Έτους 2023

Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης ΕΣΜΦΑ Έτους 2023
Δευτέρα, 06/03/2023 - 10:17

Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2023

O Διαχειριστής, βάσει των προβλέψεων της παρ.1 του άρθρου 98 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ανακοινώνει την 1η Αναθεώρηση του «Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2023».

Πρόγραμμα Συντήρησης ΕΣΜΦΑ 2023 - Αναθεώρηση 1