ΔΕΣΦΑ: Τρία νέα έργα 500 εκατ. ευρώ για την αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος μεταφοράς

ΔΕΣΦΑ: Τρία νέα έργα 500 εκατ. ευρώ για την αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος μεταφοράς
Τετάρτη, 15/02/2023 - 06:33

Με νέα έργα προϋπολογισμού 458 εκατ. ευρώ ο ΔΕΣΦΑ στοχεύει στην αύξηση της δυναμικότητας του συστήματος μεταφοράς, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού.

Στο δεκαετές Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του Διαχειριστή για την περίοδο 2023-2032, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1,27 δις. ευρώ, τα οποία ωστόσο στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτονται από έργα που ήδη έχουν εγκριθεί από το προηγούμενο Πρόγραμμα, περιλαμβάνονται τρία νέα έργα.

Στα νέα έργα, οι επενδυτικές δαπάνες 430 εκατ. ευρώ αφορούν σε νέα δυναμικότητα μεταφοράς και τα 13 εκατ. ευρώ σε βελτιώσεις, εκσυγχρονισμό και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).

Τα νέα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο προς έγκριση νέο πρόγραμμα, που αναρτήθηκε από τη ΡΑΕ, είναι:

• Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Καρπερή-Κομοτηνή, ύψους 290 εκατ. €, με στόχο την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) σε όλα τα Σημεία Εξόδου του συγκεκριμένου κλάδου και από όλα τα Βορειοανατολικά Σημεία Εισόδου σε όλα τα Σημεία Εξόδου του κλάδου. Η έναρξη του έργου είναι τον Φεβρουάριο του 2023 και η τελική επενδυτική απόφαση τον Ιανουάριο του 2025. Η διάρκεια του έργου είναι 33 μήνες και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τον Ιούλιο 2027.

• Ο «Διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα - Λιβαδειά» (140 εκατ. €) , με κύριο στόχο την παροχή αδιάλειπτης δυναμικότητας στους χρήστες του Πλωτού Σταθμού Αποθήκευσης και Αεριοποίησης της Διώρυγα Gas, του FSRU που σχεδιάζει να κατασκευάσει η θυγατρική της Μότορ Οιλ στους Αγίους Θεοδώρους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΣΦΑ αναφέρει στο Πρόγραμμα ότι ο διπλασιασμός του κλάδου Πάτημα-Λειβαδιά θα υλοποιηθεί, εφόσον η Διώρυγα Gas λάβει την Τελική Επενδυτική Απόφαση για το δικό της έργο. Η τελική επενδυτική απόφαση θα ληφθεί τον Οκτώβριο του 2025, η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2027 και ένταξης στο σύστημα τον Οκτώβριο του 2027.

• Πιλοτικό έργο πυρόλυσης και σύνδεση του δικτύου του ΔΕΣΦΑ με τη σχεδιαζόμενη “Κοιλάδα Η2” (κοιλάδα υδρογόνου) στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά στην έγχυση πράσινου υδρογόνου στο υφιστάμενο δίκτυο και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στο Σύστημα Μεταφοράς. Χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα έργα που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ..

Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, σήμερα η τεχνική δυναμικότητα εισαγωγής αερίου στο ελληνικό σύστημα φθάνει περίπου στα 12 bcma, εκ των οποίων τα 7 bcma αντιστοιχούν στη Ρεβυθούσα (με βάση τον μέγιστο ρυθμό αεριοποίησης του τερματικού σταθμού, υποθέτοντας απεριόριστη πρόσβαση στις εισαγωγές LNG), τα 3,5 bcma από τη Βουλγαρία, μέσω του Σημείου Εισόδου Στρυμονοχωρίου, 1,5 bcma συνολικά μέσω της Νέας Μεσημβρίας (σύνδεση με αγωγό TAP) και των Κήπων, στα σύνορα με την Τουρκία. Η δυνατότητα εισαγωγών αερίου της χώρας μπορεί να αυξηθεί σημανατικά, αν και όταν υλοποιηθούν οι πλωτές μονάδες (FSRU), που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για τη σύνδεσή τους με το σύστημα (δηλαδή η Gastrade για το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που είναι υπό κατασκευή, η Dioriga Gas στην Κόρινθο, με ολοκληρωμένο market test, η ARGO FSRU στο Βόλο και το FSRU Θεσσαλονίκης). Πρόσθετη αδιάλειπτη δυναμικότητα εισαγωγών θα μπορούσε επίσης να είναι διαθέσιμη από τον αγωγό TAP.

Αυξημένη δυνατότητα εισαγωγών δίνει και αυξημένη δυνατότητα εξαγωγών.

Ομως τα εσωτερικά σημεία συμφόρησης στο ελληνικό σύστημα περιορίζουν το δυναμικό εισαγωγών από υφιστάμενα και μελλοντικά σημεία εισόδου. Για παράδειγμα, το δυναμικό εισαγωγών του TAP στην Ελλάδα περιορίζεται σε σχεδόν 1,5 bcma, (εκ των οποίων 0,5bcma σήμερα εξάγεται στη Βουλγαρία), δηλαδή λιγότερο από το ήμισυ του πλήρους δυναμικού εισαγωγών από το TAP στο ελληνικό ΕΣΦΑ.

Η μικρή διάμετρος του αγωγού Καρπερή-Κομοτηνή περιορίζει στο μηδέν την αδιάλειπτη εξαγωγική δυναμικότητα από το ελληνικό ΕΣΦΑ στον ελληνο- βουλγαρικό αγωγό IGB, καθώς η διαθέσιμη τεχνική δυναμικότητα έχει ήδη αποδοθεί και δεσμευτεί από τους υφιστάμενους καταναλωτές. Η εν εξελίξει κατασκευή του νέου σταθμού συμπίεσης στην Κομοτηνή θα επιτρέψει στον IGB να παραλαμβάνει υγροποιημένο αέριο από το νέο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι την πλήρη δυναμικότητα του IGB (5 bcma), αλλά χωρίς την επέκταση της δυναμικότητας του αγωγού Καρπερής-Κομοτηνής, η δυναμικότητα αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη σε κανέναν άλλο Χρήστη του εθνικού συστήματος, όπως αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ στο Πρόγραμμα.