ΗΛΕΚΤΩΡ: Εγκαίνια της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

ΗΛΕΚΤΩΡ: Εγκαίνια της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Deltio typou
Τετάρτη, 21/09/2022 - 18:53

Δύο έργα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει η ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και πρωτοπόρος στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και παραγωγής εναλλακτικής πράσινης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής από το Βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης («Σταθμός Αξιοποίησης Βιοαερίου») στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, που έχει κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργεί η εταιρεία, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογράφηκε και η Σύμβαση για την Επέκταση και Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Έργων Διαχείρισης Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ («Σύμβαση ΜΕΣ») με τον Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Σταθμός Αξιοποίησης Βιοαερίου, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 3,52 MW, λειτουργεί σχεδόν δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει αποφευχθεί η έκλυση άνω των 27 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων βιοαερίου στην ατμόσφαιρα και έχουν παραχθεί περισσότερες από 57.000 MWh πράσινης ενέργειας, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τουλάχιστον 270.000 tn διοξειδίου του άνθρακα και βελτιώνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιφέρεια. Το έργο αποτελεί μέρος της σύμβασης της εταιρείας με τον Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Η Σύμβαση ΜΕΣ αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης στραγγισμάτων και έργων υποδομής, με τα οποία η συνολική δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων θα διαμορφωθεί σε 750 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Πλέον, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΜΕΣ προβλέπεται η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων για διάστημα τεσσάρων ετών.

Η κατασκευαστική αξία του έργου ανέρχεται σε 4.918.064ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και της εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού είναι 18 μήνες. Επιπλέον, προβλέπονται 6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων, θα εκκινήσει η κανονική λειτουργία της εγκατάστασης με συμβατική διάρκεια τεσσάρων ετών, συνολικής συμβατικής αξίας € 2.578.184 (πλέον ΦΠΑ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ κ. Ιωάννης-Ελευθέριος Μαργιώλος, αναφέρθηκε στον άρτιο επιστημονικό και τεχνικό σχεδιασμό του Σταθμού Αξιοποίησης Βιοαέριου, ο οποίος παράγει φθηνό ρεύμα, αποτρέποντας ταυτόχρονα την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου. «Εξοικονομούμε ετησίως περίπου 140.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας το περιβάλλον 21 φορές περισσότερο, από όσο αν το βιοαέριο αυτό απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα», σημείωσε, ενώ, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάληψη νέων έργων» και συνέχισε τονίζοντας: «Στοχεύουμε να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην πράσινη μετάβαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες οι κκ Μανώλης Γραφάκος, Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών δήμων.