Κομισιόν: Το βιομηχανικό φόρουμ εξετάζει την ενεργειακή ετοιμότητα

Κομισιόν: Το βιομηχανικό φόρουμ εξετάζει την ενεργειακή ετοιμότητα
Unsplash
Τετάρτη, 21/09/2022 - 17:41

Σήμερα, η Επιτροπή διοργανώνει την 5η συνεδρίαση του βιομηχανικού φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν εμπειρογνώμονες που βοηθούν την Επιτροπή να εφαρμόσει την επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο φόρουμ θα συμμετάσχει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ. Η εκδήλωση θα εστιάσει στην ενεργειακή ετοιμότητα. Τα μέλη του φόρουμ θα συζητήσουν τα έκτακτα ενεργειακά μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Θα εξετάσουν το πώς μπορούν να μετριαστούν πιθανά ζητήματα που θα προκύψουν. Η σημερινή συνεδρίαση θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί σε τρεις από τους πέντε άξονες εργασίας του φόρουμ, και συγκεκριμένα: στις στρατηγικές εξαρτήσεις, στις επενδυτικές ανάγκες και τις ευκαιρίες συνεργασίας, καθώς και στην προηγμένη παραγωγή.

Θα καθοριστούν επίσης τα επόμενα βήματα για τους εν λόγω άξονες εργασίας. Η εκδήλωση θα εξετάσει επίσης τις συνέργειες μεταξύ του θεματολογίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα της άμυνας και των εργασιών του φόρουμ και θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την επόμενη συνεδρίαση, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Το βιομηχανικό φόρουμ συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, ΜΚΟ, ερευνητικών ιδρυμάτων και κοινωνικών εταίρων από διάφορα βιομηχανικά οικοσυστήματα που προσδιορίζονται στην επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου και τον συντονισμό των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Επιτροπή.