ΡΑΕ: Προχωρά στη διαμόρφωση του πλαισίου για τα απομακρυσμένα δίκτυα διανομής αερίου

ΡΑΕ: Προχωρά στη διαμόρφωση του πλαισίου για τα απομακρυσμένα δίκτυα διανομής αερίου
Τρίτη, 17/08/2021 - 11:10

Στην υιοθέτηση νέου σχήματος τροφοδότησης και λειτουργίας των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου προχωρά η ΡΑΕ. Για το λόγο αυτό ενέκρινε σχετική δαπάνη προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στην εκ του νόμου υποχρέωση, αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, καθώς και να υλοποιήσει τις απαιτούμενες νομικές προσαρμογές προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Μάλιστα έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα της Ολομέλειας της ΡΑΕ για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Όπως εξηγείται στην απόφαση, η σκοπιμότητα της σχετικής δαπάνης βασίζεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 108 του πρόσφατου νόμου 4812/2021 (ΦΕΚ 110/30.6.2021) με την οποία εισάγεται η υποχρέωση της ΡΑΕ για αναθεώρηση, εντός εξαμήνου του Κανονισμού Τιμολόγησης.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως θα απαιτηθούν προσαρμογές του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής για την υιοθέτηση νέου σχήματος τροφοδότησης και λειτουργίας των Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης νόμιμης επιβάρυνσης ή δαπάνης.