Πέρκα: «Άνθρακες ο θησαυρός» των 16 επενδύσεων της απολιγνιτοποίησης από την κυβέρνηση

Πέρκα: «Άνθρακες ο θησαυρός» των 16 επενδύσεων της απολιγνιτοποίησης από την κυβέρνηση
Eurokinissi
Δευτέρα, 03/10/2022 - 16:56

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτη Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τις 16 εμβληματικές επενδύσεις της απολιγνιτοποίησης της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία συνυπογράφεται συνολικά από 40 Βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Πέτη Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές επισημαίνουν ότι όπως φαίνεται, αποδείχτηκε άνθρακες ο θησαυρός των εμβληματικών επενδύσεων της απολιγντοποίησης της ΝΔ. Ενώ στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) η κυβέρνηση είχε προβλέψει και πολυδιαφημίσει 16 εμβληματικές επενδύσεις (11 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 5 για την Μεγαλόπολη), στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 και στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και της Μεγαλόπολης προβλέπονται 5 εμβληματικές επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 25.000-27.000 απώλειες θέσεων εργασίας. Το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι από την απολιγνιτοποίηση βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο 14.275 θέσεις εργασίας, σε έμμεσο 8.546, ενώ θα θιγούν επιπλέον 53.330. Εξαιρετικά ευάλωτη είναι και η θέση των 20.253 επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση βάζει ως στόχο τις 8.000 θέσεις εργασίας. Προσθέτοντας όμως τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας στα εγκεκριμένα ΕΣΔΙΜ, από τις εμβληματικές επενδύσεις προκύπτουν για την ΠΔΜ κατά τη φάση λειτουργίας: 1350 θέσεις εργασίας και κατά τη φάση κατασκευής: 1020. Αντίστοιχα για τη Μεγαλόπολη προβλέπονται 300 και 350 θέσεις εργασίας για τη φάση λειτουργίας και κατασκευής.

Τονίζεται ότι στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (9.4.2021 C(2021) 2594 final), αναφέρεται ότι το 10% επιπλέον χρηματοδότηση στις μεγάλες επενδύσεις για τις περιοχές που καλύπτονται από τα ΕΣΔΙΜ, μπορούν να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η επένδυση και ο δικαιούχος προσδιορίζονται στο (EΣΔΙΜ) κράτους μέλους που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

Η Πέτη Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές καταλήγουν σε καίριες ερωτήσεις σχετικά με: την απόκλιση των εμβληματικών επενδύσεων μεταξύ του ΣΔΑΜ και του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΔΑΜ και ΕΣΔΙΜ, τον τελικό αριθμό των εμβληματικών επενδύσεων, το αν συμβαδίζει η μη συμπερίληψη μεγάλων επενδύσεων στα ΕΣΔΙΜ με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τη χωροθέτηση των εμβληματικών επενδύσεων, δηλαδή σε ποιες Π.Ε. και Δήμους θα πραγματοποιηθούν οι εμβληματικές επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, την αδειοδοτική διαδικασία και την μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ και των εγκεκριμένων ΕΣΔΙΜ σχετικά με τις θέσεις εργασίας.