Thalis Environmental Services S.A.: Νέο έργο ορόσημο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφέρειας Κρήτης

Thalis Environmental Services S.A.: Νέο έργο ορόσημο για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφέρειας Κρήτης
Τρίτη, 30/05/2023 - 09:05

Εγκαινιάστηκε τηΔευτέρα 29 Μαΐουηνέα μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων(ΜΕΑ) και χώρουυγειονομικής ταφής υπολειμμάτων(ΧΥΤΥ) Αμαρίου, ιδιοκτησίας του ΕΣΔΑΚ (Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης), η οποία υλοποιήθηκε από τηνThalisEnvironmentalServicesS.A., εταιρεία του Ομίλου MotorOil. Η νέα μονάδα αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για τημετάβαση της Κρήτης στην κυκλική οικονομία.

Πρόκειται για έναεμβληματικό έργοπου συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, καθώς και στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Ένα έργο που έχεισχεδιαστεί και κατασκευαστείαπό τηνThalis, με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων. Ταυτόχρονα, το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα της εταιρείας να αποτελέσει έναναξιόπιστο σύμμαχο βιώσιμης ανάπτυξηςκαιπρωτοπόρο της κυκλικής οικονομίας, δείχνοντας τον δρόμο για τηνεπόμενη μέρα της μετάβασης σε ένα κυκλικό μοντέλοπου τροφοδοτεί την πρόοδο με σεβασμό στο περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ΜΕΑ αναμένεται να επεξεργάζεται ετησίως εισερχόμενη ποσότητα 43.000 τόνων απορριμμάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλά ποσοστάανάκτησης ποιοτικών ανακυκλώσιμων υλικώνμε σύγχρονες μεθόδους (όπως η χρήση οπτικών διαχωριστών) και είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η επεξεργασία του οργανικού υλικού θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ξηρής αναερόβιας χώνευσης σε αντιδραστήρες συνεχούς ροής ενώτο παραγόμενο βιοαέριο θα αξιοποιηθεί ενεργειακά προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςσε μονάδα εγκατεστημένης ισχύος 999kW που θα διοχετευτεί στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Με το έργο αυτό και σε συνδυασμό με την προώθηση της διαλογής στην πηγή, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ακολουθεί μια νέα πορεία συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση αστικών αποβλήτων, ενώ καλύπτει τιςανάγκες 85 χιλιάδων μόνιμων κατοίκων.

Σχετικά με το νέο έργο ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Thalis & Γενικός Διευθυντής Waste Management της Motor Oil, κ. Δημήτρης Κονταξής τόνισε: «Πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση, η οποία αναμένεται να αναβαθμίσει το περιβάλλον του Ρεθύμνου.Με την ολοκλήρωση του έργου ένας νέος κύκλος στη διαχείριση των αποβλήτων αρχίζει με την παραγωγή προστιθέμενων αξιών. Τα επόμενα βήματα απαιτούν διευρυμένη συνεργασία σε περιφερειακό και εθνικό πλέον επίπεδο και στενότερη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την αναβάθμιση της ΜΕΑ σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης, την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής διαλογής στην πηγή αλλά και την εξασφάλιση της ενεργειακής ουδετερότητας των υποδομών.Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται και μας φέρνει πιο κοντά στην κυκλική οικονομία, ο Όμιλος μας φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει.».

Από τη μεριά τηςη Γενική Διευθύντρια τηςThalis, κ. Θεοδοσία Μπαντουβά-Παπαζήση δήλωσε: «Εγκαινιάζουμε σήμερα ένα έργο ορόσημο για την τοπική κοινωνία της Κρήτης. Με την ολοκλήρωση του έργου επιλύεται το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Π.Ε. Ρεθύμνου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουμε σημαντικά στην οικονομία του τόπου μέσα από τη δημιουργία 44 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υψηλής εξειδίκευσης. Στη Thalisοραματιζόμαστε ένα βιώσιμο μέλλον, που γίνεται απτό μέσα από σπουδαία έργα, με τη δύναμη και τη σιγουριά του Ομίλου Motor Oil.».

Δείτεεδώ βίντεο παρουσίασης του έργου.

Thalis E.S: Νέο έργο ορόσημο

THALIS.png