ΑΔΜΗΕ: Στις ράγες η ηλεκτρική διασύνδεση Δωδεκανήσων

ΑΔΜΗΕ: Στις ράγες η ηλεκτρική διασύνδεση Δωδεκανήσων
Παρασκευή, 21/04/2023 - 07:06

Στις… ράγες μπαίνει ένα εμβληματικό έργο του ΑΔΜΗΕ, η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων, που στο σύνολό του θα επιφέρει συνολική μείωση κόστους των ΥΚΩ για την περίοδο 2029 – 2053 από 2,8 έως 3,64 δισ. ευρώ.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας έγινε με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης που αφορά στην αναγνωριστική ωκεανογραφική-βυθομετρική έρευνα προκειμένου να κατασκευαστεί η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων.

Συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έχει εντάξει το συγκεκριμένο έργο στο δεκαετές αναπτυξιακό του πρόγραμμα με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το 2027, συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ, προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό με προθεσμία υποβολής προσφορών την Τρίτη 25 Απριλίου. Το ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έχει οριστεί και ως ανώτατο όριο προσφοράς.

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι 15 μήνες και αντικείμενο της σύμβασης, είναι η εκπόνηση θαλάσσιας έρευνας για το Έργο «Μελέτη, Προμήθεια Και Εγκατάσταση Υποβρυχίων Καλωδίων ΣΡ για τις Καλωδιακές Γ.Μ. Υ/Γ ΣΡ στην Κόρινθο Υ/Β ΣΡ Κόρινθος – Κως Υ/Γ ΣΡ στην Κω (Α’ Φάση) και Υποβρυχίων Καλωδίων XLPE 150 kV για τις Καλωδιακές Γ.Μ. Μαστιχάρι-Σορωνή (Α’ Φάση)», στα τμήματα Κόρινθος-Κως και Μαστιχάρι-Σορωνή».

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου θα υλοποιηθούν σε τρία στάδια, από το 2027 έως και το 2029.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των δύο μεγάλων έργων διασύνδεσης ανέρχεται σε 2,35 δισ. ευρώ και η σταδιακή υλοποίηση γίνεται με στόχο τη διασύνδεση (ακτινικά σε πρώτη φάση) κατά το δυνατό περισσοτέρων νησιών, ώστε να εξασφαλισθούν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές πρόγραμμα μέχρι το 2027, θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κορίνθου με την Κω και η διασύνδεση Κω – Ρόδου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο δεκαετές πρόγραμμα ΑΔΜΗΕ προβλέπεται ως βέλτιστη λύση για την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Νοτιοανατολικού Αιγαίου η διασύνδεσή τους απ’ ευθείας από το εθνικό σύστημα με σύνδεσμο HVDC μεταφορικής ικανότητας 2 x 450 MW, μέσω του οποίου δημιουργείται ένας ισχυρός δρόμος τροφοδότησης των Δωδεκανήσων από το εθνικό σύστημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ επιτρέπει και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.

Ως σημείο σύνδεσης στο εθνικό σύστημα προγραμματίζεται το μελλοντικό ΚΥΤ Κορίνθου το οποίο θα συνδεθεί ισχυρά με το Σύστημα 400 kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Μεγαλόπολης.

Αντίστοιχα, ως σημείο σύνδεσης στα Δωδεκάνησα, έπειτα από τη λεπτομερή διερεύνηση για τη χωροθέτηση των καλωδιακών διασυνδέσεων, προβλέπεται η Κως (θέση πλησίον του Υ/Σ Μαστιχάρι) ως πλησιέστερο σημείο σύνδεσης με το εθνικό σύστημα καθώς και λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας των χώρων για την εγκατάσταση του AC/DC σε σχέση με τη Ρόδο η οποία αποτελεί το κέντρο βάρους του φορτίου των Δωδεκανήσων.

Αναφορικά με τη διασύνδεση Κω – Ρόδου εκτός από τη βασική θαλάσσια όδευση που προκρίνεται (ανατολική όδευση) μήκους 100 km περίπου, εξετάζεται λόγω αυξημένης πιθανότητας ύπαρξης θερμικών πεδίων που ενδεχομένως εμποδίσουν την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων σε αυτήν την όδευση, ως εναλλακτική η όδευση δυτικά της Κω (δυτική όδευση) μεγαλύτερου συνολικού μήκους της τάξης των 145 km. Η οριστικοποίηση της όδευσης θα γίνει βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας βυθού.