Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη συμμετοχή της αγοράς τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη συμμετοχή της αγοράς τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO
Δευτέρα, 20/02/2023 - 11:28

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια τηςαπό 4 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησής τηςγια συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1.Ημ/νία αποστολής: 10.02.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-345572

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

2.Ημ/νία αποστολής: 13.02.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-345687

Αποστολέας: ELPEDISON S.A.