Αυξήθηκε και η ζήτηση ενέργειας μετά από καθοδικό σερί 4 μηνών

Αυξήθηκε και η ζήτηση ενέργειας μετά από καθοδικό σερί 4 μηνών
Τετάρτη, 11/01/2023 - 06:21

ΙΕΝΕ: Αυξημένη κατά 22% η Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς τον Δεκέμβριο, αυξημένη η ζήτηση ενέργειας.

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και η εντυπωσιακή άνοδος των τιμών των ρύπων που ξεπέρασαν τον προηγούμενο μήνα τα 90 ευρώ/ τόνο οδήγησαν στην αύξηση της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς κατά 22% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο. Η μέση τιμή ΤΕΑ διαμορφώθηκε στα 276,89 ευρώ/MWh ενώ αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021. Η τιμή της εγχώριας ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε λίγο περισσότερο από 1 φορά μέσα σε ένα χρόνο (Δεκέμβριος 2021 - Δεκέμβριος 2022).

Παράλληλα αυξήθηκε και η ζήτηση ενέργειας μετά από ένα καθοδικό σερί 4 μηνών.

Τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν από το μηνιαίο δελτίο ενεργειακής ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης.

Τον Δεκέμβριο η ζήτηση σημείωσε αύξηση μετά από τέσσερις μήνες καθοδικής πορείας. Διαμορφώθηκε στις 4,013,598 MWh ενώ το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 5,395 MW, αυξημένο κατά 5% σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά μειωμένο κατά 18% σε ετήσια βάση. Το ελάχιστο φορτίο συστήματος για τον μήνα Δεκέμβριο ανήλθε στα 3,591 MW, ενώ το μέγιστο στα 7,245 MW.

Μείωση των ΑΠΕ κατά 8% σε ετήσια βάση και αύξηση φυσικού αερίου

Ως προς το μίγμα καυσίμου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαπιστώνεται αύξηση λιγνίτη, φυσικού αερίου και μεγάλων υδροηλεκτρικών και μείωση καθαρών εισαγωγών και ΑΠΕ. Ειδικότερα, αυξημένη εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον μήνα Δεκέμβριο του 2022, καλύπτοντας το 43% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθε στο 37%. Πιο συγκεκριμένα, το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας στην ηλεκτροπαραγωγή για τον μήνα Δεκέμβριο βασίστηκε κυρίως στο φυσικό αέριο (43%), στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (26%), με τις ΑΠΕ να περιλαμβάνουν αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα, στον λιγνίτη (17%), στις καθαρές εισαγωγές (10%) και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά (4%). Άρα, συνολικά η συμμετοχή των ΑΠΕ φθάνει το 30%. Η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 1,645,055 MWh και 1,012,485 MWh αντίστοιχα, ενώ από το λιγνίτη έφτασε τις 656,157 MWh.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο του φυσικού αερίου στο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ μειώθηκε κατά 8%. Ειδικότερα, το μερίδιο του φυσικού αερίου τον Δεκέμβριο του 2021 ήταν στο 42%, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 που ανήλθε στο 43%, ενώ αντίστοιχα το μερίδιο των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο 26% τον περασμένο Δεκέμβριο από 34% τον Δεκέμβριο του 2021.

Αυξημένες οι εξαγωγές, στα ίδια επίπεδα οι εισαγωγές

Στο μεταξύ και οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Νοέμβριο 2022. Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθε στις 27,062 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 838,925 MWh. Η κατανομή εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

• 33% προήλθε από την Βουλγαρία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 280,005 MWh

• 24% προήλθε από την Αλβανία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 201,625 MWh

• 21% προήλθε από την Βόρεια Μακεδονία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 172,635 MWh

• 18% προήλθε από την Ιταλία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 148,944 MWh και

• 4% προήλθε από την Τουρκία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εισαγωγών στις 35,715 MWh.

Αυξημένες οι Εξαγωγές σε Σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 Η μέση ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2022 ανήλθε στις 15,315 MWh και η μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 474,768 MWh.

Η κατανομή εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας ανά διασύνδεση αναλύεται ως εξής:

• 33% κατευθύνθηκε προς την Ιταλία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 157,884 MWh

• 30% κατευθύνθηκε προς την Βουλγαρία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 143,169 MWh

• 23% κατευθύνθηκε προς την Βόρεια Μακεδονία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 106,806 MWh

• 11% κατευθύνθηκε προς την Αλβανία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 52,334 MWh και

• 3% κατευθύνθηκε προς την Τουρκία με μηνιαία ηλεκτρική ενέργεια εξαγωγών στις 14,575 MWh