Ο ΕΣΠΕΝ για τον σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Ο ΕΣΠΕΝ για τον σχεδιασμός και εφαρμογή νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας
Πέμπτη, 15/09/2022 - 09:17

Ο ΕΣΠΕΝ και τα Μέλη του είναι διαθέσιμα να συνδράμουν στον κατά το δυνατόν ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του νέου μηχανισμού κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας προς αξιολόγηση σειρά παραμέτρων και πραγματικών δεδομένων που άπτονται της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς προμήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός θα μπορεί να εφαρμοστεί εγκαίρως και απρόσκοπτα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προς όφελος των καταναλωτών.

Για το λόγο αυτό απέστειλε σχετική επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Σε αυτήν αναφέρεται αναλυτικά:

Με την παρούσα επιστολή, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) επιθυμεί να τοποθετηθεί αναφορικά με τον προσφάτως εξαγγελθέντα νέο μηχανισμό κρατικών επιδοτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Οκτώβριο, στα πλαίσια του οποίου: (α) η οικονομική ενίσχυση ανά καταναλωτή θα καθορίζεται κλιμακωτά βάσει του ύψους της κατανάλωσης του και της καταναλωτικής κατηγορίας στην οποία θα εντάσσεται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού ή της επιχείρησης του, και (β) θα παρέχεται επιπρόσθετη ενίσχυση σε περίπτωση σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αντικειμενική πολυπλοκότητα και τον υψηλό βαθμό δυσκολίας ως προς την υλοποίηση του νέου σχήματος εντός του -εξαιρετικά περιορισμένου- προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Σύνδεσμος μας καθώς και τα Μέλη του είναι στη διάθεση σας προκειμένου να συνδράμουν στον κατά το δυνατόν ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του νέου μηχανισμού, θέτοντας προς αξιολόγηση σειρά παραμέτρων και πραγματικών δεδομένων που άπτονται της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς προμήθειας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός θα μπορεί να εφαρμοστεί εγκαίρως και απρόσκοπτα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προς όφελος των καταναλωτών.

Κατά τον σχεδιασμό του νέου μηχανισμού είναι κρίσιμο να αξιολογηθεί τόσο η διαθεσιμότητα των απαραίτητων δεδομένων για τον επακριβή μηνιαίο καθορισμό του ύψους της επιδότησης ανά καταναλωτή, όσο και οι πραγματικοί περιορισμοί που τίθενται ως προς τον χρόνο υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών στα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών, ενόψει της εξαγγελθείσας έναρξης εφαρμογής του νέου μηχανισμού τον προσεχή Οκτώβριο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλουμε ουσιωδώς στον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό του νέου μηχανισμού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτός θα μπορεί εν τοις πράγμασι να εφαρμοστεί εγκαίρως και απρόσκοπτα από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία κρίνετε ότι θα μπορούσε να συνδράμει το έργο σας στην κατεύθυνση αυτή.