ΡΑΕ: Παράταση δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας και της ενέργειας εξισορρόπησης

ΡΑΕ: Παράταση δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας και της ενέργειας εξισορρόπησης
Τρίτη, 31/05/2022 - 08:22
Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης.

Σε συνέχεια απόφασης της από 26.05.2022 Ολομέλειας της ΡΑΕ, ανακοινώνεται παράταση της δοκιμαστικής περιόδου (dry-run) εφαρμογής των βασικών αρχών διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης, όπως έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕ με τηνυπ΄αριθμ. 703/2021απόφασή της. Η δοκιμαστική περίοδος λήγει στις 30.09.2022.