ΔΕΗ: Συστάθηκε η κοινή εταιρεία με την RWE Renewables

ΔΕΗ: Συστάθηκε η κοινή εταιρεία με την RWE Renewables
Πέμπτη, 23/12/2021 - 17:29

Τη σύσταση της κοινής εταιρείας με την RWE Renewables μετά και την υπογραφή του Συμφωνητικού Σύστασης Κοινής Εταιρείας στις 6/10/21 ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την πραγματοποίηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εισέφερε σε είδος στην ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εννέα κατά 100% θυγατρικές της, οι οποίες αναπτύσσουν εννέα φωτοβολταϊκά έργα με συνολική ισχύ έως 940 MW, τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην Λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου και απέκτησε το 49% της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ Α.Ε. Remaining Time-0:00FullscreenMute

Η RWE Renewables GmbH εισέφερε τα αντίστοιχα μετρητά στη ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και απέκτησε το 51% αυτής, διατηρώντας τον αποκλειστικό έλεγχο της Κοινής Εταιρείας, ενώ παράλλληλα έχει εξασφαλίσει ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων αντίστοιχο μεγέθους στην Ελλάδα, με σκοπό να τα συμπεριλάβει στην κοινή εταιρεία.