Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024
Παρασκευή, 03/12/2021 - 11:44

Ολοκληρώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2021 η Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024 για τη δέσμευση Συμπληρωματικής Δυναμικότητας ΥΦΑ. Τα συνολικά αποτελέσματα της Δημοπρασίας ΥΦΑ Έτους 2024, οι Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες & η Συμπληρωματική Δυναμικότητα που κατανεμήθηκαν, αποτυπώνονται στον πίνακα.