ΥΠΕΝ: Πώς κατανέμονται φέτος τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

ΥΠΕΝ: Πώς κατανέμονται φέτος τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Τρίτη, 09/11/2021 - 11:47

Ποσοστό 47,86% στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, 30% στον ΕΛΑΠΕ και 11% για τις ανάγκες ενίσχυσης επιχειρήσεων τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα

Τον τρόπο κατανομής των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2021 προβλέπει απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκα και Γ. Αμυρά.

Σύμφωνα με την απόφαση (με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου), η οποία χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επείγουσα, ποσοστό 47,86% των εσόδων θα διατεθεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ποσοστό 30% αποτελεί πόρο του ΕΛΑΠΕ, ενώ ποσοστό 11% θα διατεθεί για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Από αυτό το 11% τυχόν ποσό το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό θα μεταφερθεί στον ΕΛΑΠΕ.

Για τις υπόλοιπες κατανομές τυχόν ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν εντός του έτους θα μεταφερθούν για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς τους.

Μετά τα παραπάνω που συγκεντρώνουν το 88,86% των εσόδων, το υπόλοιπο 11,14% θα κατανεμηθεί ως εξής:

  • Ποσοστό 4,5% των εσόδων διατίθεται στο «Πράσινο» Ταμείο για την χρηματοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, δηλαδή στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις λιγνιτικές περιοχές.

Οι δράσεις δύναται να αφορούν και σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/πανεπιστήμια.

  • Ποσοστό 1,5% των εσόδων διατίθεται στο λογαριασμού ειδικού σκοπού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
  • Ποσοστό 1,5% των εσόδων διατίθεται στο «Πράσινο» Ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπονται στους καταστατικούς σκοπούς του.
  •  Ποσοστό 1% των εσόδων διατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των σκοπών του ΕΟΑΝ.
  • Ποσοστό 1% των εσόδων διατίθεται στο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης (Ε.Τ.Ε.Α.Π.) για χρηματοδότηση έργου και δράσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών στην τελική κατανάλωση.
  •  Ποσοστό 1% των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει τις ανάγκες πληρωμής συνδρομών της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές, σχετικά με θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας της στοιβάδας του όζοντος καθώς και για την εξυπηρέτηση των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.
  • Ποσοστό 0,6% των εσόδων διατίθεται στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), εκ του οποίου, ποσοστό 10% διατίθεται για την αποκλειστική υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα για υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας…», καθώς και δράσεων που αφορούν σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων του ΥΠΕΝ που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων και αφορούν οικονομική και τεχνική υποστήριξη αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ. Το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για τους σκοπούς, τη λειτουργία και τις δράσεις του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
  • Ποσοστό μηδέν 0,04% διατίθεται στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου- Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και Θάσου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του.

newmoney.gr