Προσλήψεις, ορισμένου χρόνου, από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Πάτρα, Γιάννενα και Κιλκίς

Προσλήψεις, ορισμένου χρόνου, από τον ΔΕΔΔΗΕ σε Πάτρα, Γιάννενα και Κιλκίς
Τετάρτη, 03/11/2021 - 15:31

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και 11/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ιωαννίνων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) για τις ανάγκες αυτής στην περιφέρεια Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/11/2021 έως και 12/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κιλκίς

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Κιλκίς, που εδρεύει στο Δήμο Κιλκίς, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 03/11/2021 έως και 12/11/2021. Δείτε περισσότερα στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης