Ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας (2) Μηνών

Ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας (2) Μηνών
Τετάρτη, 03/11/2021 - 15:20

Ανακοινώνεται η πρόσληψη 22 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους Νομούς ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΑΡΚΑΔΙΑΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ, στα εργοτάξια κατασκευής Γ.Μ. του Τομέα Κατασκευών Γραμμών Μεταφοράς της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 07.11.2021

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.