Εγγραφή κατόχων σταθμών ΑΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ.

Εγγραφή κατόχων σταθμών ΑΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ.
Πέμπτη, 04/11/2021 - 11:49

Ο ΔΑΠEΕΠ καλεί τους κατόχους σταθμών ΑΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις παρακάτω οδηγίες εγγραφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ