Αποθήκευση ενέργειας: Ακριβό… σπορ ο διαγωνισμός για τις επενδύσεις σε μπαταρίες

Αποθήκευση ενέργειας: Ακριβό… σπορ ο διαγωνισμός για τις επενδύσεις σε μπαταρίες
Τετάρτη, 07/06/2023 - 06:38

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι εταιρείες που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στον πρώτο διαγωνισμό για τις επενδύσεις σε μπαταρίες, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Το κόστος συμμετοχής αλλά και οι εγγυητικές επιστολές που θα κληθούν να καταθέσουν στο ελληνικό Δημόσιο και τον ΔΑΠΕΕΠ εφόσον επιλεγούν στον διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση που θα λάβουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις καταδεικνύει ότι η υπόθεση αφορά ισχυρούς οικονομικούς παίκτες της αγοράς.

Όπως προκύπτει από τις χθεσινές ανακοινώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής οι εγγυήσεις προσδιορίζονται σε ευρώ/MWμέγιστης εγχεόμενης ενέργειας και αφορούν τόσο την καλή εκτέλεση του έργου όσο και στη συνέχεια την καλή λειτουργία του.

Η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ αφορά και το ύψος των εγγυητικών επιστολών και όπως προκύπτει κατά την πρώτη φάση δηλαδή τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το τέλος συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ ανά αίτηση. Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 35.000 ευρώ/MW μέγιστης εγχεόμενης ενέργειας. H εγγυητική πρέπει να εκδοθεί υπέρ της ΡΑΑΕΥ.

Στη συνέχεια οι επενδυτές, προφανώς εφόσον προκριθούν θα πρέπει να προσκομίσουν Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης, ύψους 250.000 ευρώ/MW μέγιστης εγχεόμενης ισχύος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, και να εκδώσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, υπέρ του ΔΑΠΕΕΠ, ύψους 200.000 ευρώ /MW.

Όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ όταν συμπληρωθούν πέντε χρόνια από την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε ενισχυόμενου σταθμού, το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας απομειώνεται κατά 100.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος έγχυσης.

Ο πρώτος διαγωνισμός για τον προσδιορισμό της λειτουργικής και επενδυτικής ενίσχυσης των έργων αποθήκευσης θα προκηρυχθεί εντός του δευτέρου δεκαημέρου του Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου.

Είναι ενδεικτικό εξάλλου ότι χθες ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση των μονάδων αποθήκευσης με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ η προκήρυξη για τη Α΄ Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υποπαρ. 2Α της παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011, αναμένεται να εκδοθεί το 2ο δεκαήμερο του Ιουνίου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αναμένεται να είναι το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Η πρώτη δημοπρασία θα αφορά σε έργα συνολικής ισχύος ως 400 MW και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ακολουθήσουν δύο ακόμα διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα ισχύος ως 300 MW κάθε φορά. Και οι τρεις διαγωνισμοί αφορούν σε έργα που θα εγκατασταθούν στις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης, δηλαδή στην Κοζάνη, τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη.

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζεται τιμή εκκίνησης για τον πρώτο διαγωνισμό στα 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (€/MW/έτος). Δηλαδή οι επενδυτές για να διεκδικήσουν τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές που θα κινούνται κάτω από το συγκεκριμένο ποσό.

Οι κάτοχοι των σταθμών που τελικά θα προκριθούν στους δύο πρώτους διαγωνισμούς θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση 200.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW). Επιπλέον, θα λαμβάνουν και λειτουργική ενίσχυση για δέκα έτη από την έκδοση της άδειας λειτουργίας των σταθμών αποθήκευσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της λειτουργικής ενίσχυσης από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Τέλος, όσον αφορά στον ΑΔΜΗΕ στην εισήγησή του - η οποία δόθηκε μόνον στα αγγλικά- προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνδεση των μονάδων αποθήκευσης με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρισμού. Ο Διαχειριστής προτείνει το διαχωρισμό των σταθμών σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο τάσης και το ανώτατο όριο χωρητικότητας και περιγράφει τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι σταθμοί.