Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη διαχείριση των δικτύων

Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη διαχείριση των δικτύων
Κυριακή, 28/05/2023 - 07:37

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται να στηρίξει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ να προσαρμοστεί στο στόχο της διείσδυσης των ΑΠΕ, με στόχο να μειώσει την εξάρτηση από τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό η αγορά ενέργειας της μετατοπίζεται από ένα μοντέλο που κυριαρχείται από μερικούς μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής σε ένα πιο διασκορπισμένο ενεργειακό σύστημα. Τα πρότυπα κατανάλωσης αλλάζουν επίσης. Καθώς τα νοικοκυριά στρέφονται μαζικά στην Ευρώπη στα ηλιακά συστήματα, και γίνονται ενεργοί στην συμμετοχή παραγωγής ενέργειας ή αποθήκευσης ενέργειας. Γίνονται έτσι ικανοί να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια και να την τροφοδοτούν πίσω στο δίκτυο. Για να καταστεί δυνατή μια πιο ομαλή μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αναθεώρηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ τον Μάρτιο, με μέτρα για τη βελτίωση της ικανότητας του δικτύου να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση.

Οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις για να συνδεθούν στο δίκτυο. Αυτό συμβαίνει συχνά λόγω περιορισμών χωρητικότητας με το δίκτυο. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Οι νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απαιτούν από τις εταιρείες μεταφοράς και διανομής να δημοσιεύουν αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες για το δίκτυο για επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντιμετωπίζουν επίσης καθυστερήσεις σύνδεσης. Για την αντιμετώπιση αυτών των μειονεκτημάτων, η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει οι διαχειριστές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας να δημοσιεύουν έγκαιρα πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αιτήσεων σύνδεσης στο δίκτυο εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Η ουγγρική κυβέρνηση 428 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει την ανάπτυξη και την ευελιξία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός του υπουργείου Ενέργειας. Παρακολουθώντας τα εγκαίνια ενός νέου υποσταθμού στη νότια Ουγγαρία, η Zsófia Koncz υπογράμμισε ότι στόχος της ουγγρικής κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να επιτρέψει την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια και να υποστηρίξει την τοπική παραγωγή ενέργειας.