Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης

Ποιοι είναι οι στόχοι της νέας Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης
Τρίτη, 23/05/2023 - 06:21

Η πολιτική συμφωνία για μια αναθεωρημένη Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες, θέτει σε εφαρμογή έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας.

Με τα κράτη μέλη της ΕΕ να ετοιμάζονται να υποβάλουν τα αναθεωρημένα Εθνικά Σχέδιά τους για την Ενέργεια και το Κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον άλλο μήνα θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με αναλυτές το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα πρέπει να είναι εξαιρετικά αποδοτικό σε ενέργεια και πόρους, βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επισημαίνουν πως πολλά κράτη μέλη ξόδεψαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους μαζικά και συχνά αδιακρίτως με την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας αντί να επενδύσουν σε πιο συστημικές και διαρθρωτικές αλλαγές και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στα σπίτια και εκτιμούν πως η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική πρόκληση.

Η πολιτική συμφωνία για μια αναθεωρημένη Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες, θέτει σε εφαρμογή έναν υποχρεωτικό στόχο μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030. Η ανανεωμένη φιλοδοξία αντιπροσωπεύει τη συνειδητοποίηση του βασικού ρόλου που διαδραματίζει η ενεργειακή απόδοση στην επίτευξη στόχων της απανθρακοποιησης και συγκεκριμένα το σχέδιο «Fit for 55» της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 2030 κατά τουλάχιστον 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο νέος στόχος μεταφράζεται σε περίπου 760 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, μια τεράστια ποσότητα που θα επηρεάσει τη σημαντική εξάρτηση του μπλοκ από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.