Προ των πυλών η σύναψη διετών συμβολαίων PPAs

Προ των πυλών η σύναψη διετών συμβολαίων PPAs
Δευτέρα, 24/04/2023 - 06:29

Προ των πυλών βρίσκεται η σύναψη διετών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ μεγάλων καταναλωτών και παραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ηδη υπάρχει έντονη κινητικότητα στην αγορά και όπως αναφέρουν γνώστες του θέματος ήδη βρίσκονται σε τελικό στάδιο συζητήσεις μεταξύ μεγάλων καταναλωτών και αιολικών ή φωτοβολταικών σταθμών που έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν για μια διετία υψηλότερες τιμές τόσο από τη λειτουργική ενίσχυση που λάμβαναν από τον ΔΑΠΕΕΠ όσο και από το πλαφόν των 85 ευρώ/MWh.

Αφορμή για το άνοιγμα της αγοράς των διετών αυτών PPAs είναι πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ορισμένα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα «απελευθερώνονται» προσωρινά και για διάστημα δυο ετών από τη σύβαση λειτουργικής ενίσχυσης που έχουν ήδη συνάψει με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Πρόκειται για σταθμούς ΑΠΕ που δεν έχουν περάσει τα τέσσερα έτη από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας τους και τα οποία μπορούν αξιοποιώντας τον νέο νόμο είτε να «βγουν» στην αγορά για δύο έτη είτε να συνάψουν διετή ΡΡΑs, εφόσον βεβαίως έχουν και τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών από τις οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί.

Με τη νομοθετική ρύθμιση το ΥΠΕΝ έδωσε τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να επωφεληθούν του πλαφόν στην αμοιβή της ενέργειας που διατίθεται μέσω της χονδρικής αγοράς ρεύματος και το οποίο είναι 85 ευρώ/MWhαφού στις περισσότερες περιπτώσεις η σταθερή ταρίφα που έχουν εξασφαλίσει μέσω της σύμβασης τους με τον ΔΑΠΕΕΠ είναι σαφώς χαμηλότερη. Παράλληλα όμως έχει δοθεί ώθηση και στις συζητήσεις για τη σύναψη διετών PPAsμέσω των οποίων όπως φαίνεται η παραγωγή ΑΠΕ μπορούν να εξασφαλίσουν αμοιβή υψηλότερη του πλαφόν και βεβαίως οι επιχειρήσεις να σταθεροποιήσουν το κόστος προμήθειας ρεύματος σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά της αγοράς.

Βασικές προϋποθέσεις για το προσωρινό άνοιγμα στην αγορά των συγκεκριμένων σταθμών ΑΠΕ, όπως προβλέπει το άρθρο 112 του νέου Νόμου 5037/2023, είναι να μην έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση και να μην έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει ότι: «3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν ήδη καταρτίσει συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 ή συμβάσεις πώλησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και οι οποίοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, δύνανται να συμμετέχουν στην αγορά ή να πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 ως ισχύει, χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο αυτόν, καθώς και τους οικείους Κανονισμούς, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του σταθμού. Στην περίπτωση που συμμετέχουν στην αγορά ή πραγματοποιούν συναλλαγές ως Συμμετέχοντες χωρίς να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση, επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής.»