Αυτά τα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα μπήκαν στην «πρίζα»

Αυτά τα αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα μπήκαν στην «πρίζα»
Δευτέρα, 24/04/2023 - 06:31

Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα νούμερα ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και των αιολικών έργων.

Με τα κυριότερα στοιχήματα της επόμενης περιόδου να είναι η κατάρτιση ενός νέου χωροταξικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, να προχωρήσουν τα έργα αποθήκευσης ενέργειας στη χώρα μας και να γίνει σωστή διαχείριση του ηλεκτρικού χώρου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τα νούμερα ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών και των αιολικών έργων.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας το πλήθος των αιολικών έργων με άδεια λειτουργίας είναι 345 με ισχύ 4334,8MW, με άδεια εγκατάστασης είναι 89 και ισχύ 1339,8MW, με Α.Ε.Π.Ο. είναι 244 και ισχύ 4125,9MW με βεβαίωση παραγωγού /άδεια παραγωγής πριν το στάδιο της Α.Ε.Π.Ο. είναι 1266 και ισχύ 22520,8MW. Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά το πλήθος των έργων με άδεια λειτουργίας είναι 264 με ισχύ 764,7MW, με άδεια εγκατάστασης είναι 83 και ισχύ 961,3MW, με Α.Ε.Π.Ο. είναι 1121 και ισχύ 20627,2MW και με βεβαίωση παραγωγού /άδεια παραγωγής πριν το στάδιο της Α.Ε.Π.Ο. είναι 1200 με ισχύ 41074,8MW.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με στοιχεία του ρυθμιστή αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνολικά για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ βεβαιώσεις παραγωγού ισχύος 98GW έργα με όρους σύνδεσης(λειτουργούν, οριστικοί όροι σύνδεσης, αιτήσεις πλήρεις) 44GW και ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ μιλά για 28,7GW μέχρι το 2030. Φορείς της αγοράς παράλληλα, επισημαίνουν την ανάγκη να υπάρχει ισορροπία στην ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Διονύση Παπαχρήστου, διευθυντή Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ, ο οποίος μίλησε σε πρόσφατη εκδήλωση του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων «το κόστος παραγωγής από Α.Π.Ε είναι σαφώς μικρότερο από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, είναι σταθερό και γνωστό εκ των προτέρων διότι εξαρτάται μόνο από το κόστος του εξοπλισμού που καταβάλλεται στην αρχή της επένδυσης. Δεν αλλάζει διαρκώς, όπως συμβαίνει με το κόστος των ορυκτών καυσίμων. Σήμερα, τα έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα παράγουν 2, 3 ή και 4 φορές φθηνότερο ηλεκτρισμό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα. Η ενέργεια από ΑΠΕ είναι πολύ φθηνότερη από το λιγνίτη και το φυσικό αέριο, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην τρέχουσα κρίση και τον πόλεμο. Ίσχυε και πριν την πρόσφατη εκτόξευση των τιμών. Αυτό προκύπτει από πλήθος μελετών και αναλύσεων».

Μιλώντας στο Mega ο υπουργός Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας χαρακτήρισε τις ΑΠΕ μόνιμη λύση για χαμηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια και προβλέψιμες τιμές, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος τονίζοντας πως το 2022 εγκαταστάθηκαν δύο φορές περισσότερες ΑΠΕ απ΄ ότι το σύνολο της τετραετίας 2018 – 2022. Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ «η διείσδυση στο διασυνδεδεμένο σύστημα για το 2022 ήταν 1610 MW. Η κατανομή της διείσδυσης ήταν: Αιολικά 270 MW, Φ/Β 1284 MW, ΜΥΗΣ 24 MW, Βιομάζα-Βιοαέριο 20 MW και ΣΗΘΥΑ 12 MW.