Γιατί το βιομεθάνιο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Γιατί το βιομεθάνιο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο
Πέμπτη, 03/11/2022 - 06:49

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενεργειακή αξιοποίηση αστικών αποβλήτων και η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας-βιοαερίου.

Με τη συμμετοχή εταιρειών και φορέων ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο με τίτλο Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων – βιομάζα – κυκλική οικονομία - ΑΠΕ που διοργάνωσε το φόρουμ Α Energy. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ενεργειακή αξιοποίηση αστικών αποβλήτων και η ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας-βιοαερίου.

«Το βιομεθάνιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο με παραγωγή 35 bcm (350TWh) έως το 2030» ανέφερε ο κ. Χρήστος Ζαφείρης Μ.Sc. Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου & Βιομεθανίου στο Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ.

Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες για την επίτευξη του στόχου σύμφωνα με τον κ. Ζαφείρη, ανέρχονται σε 37 δισ. EUR. Σήμερα, στην ΕΕ-27 παράγονται 3 bcm (32TWh) βιομεθανίου και 15 bcm (159TWh) βιοαερίου. Το θεωρητικό δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα από κοπριές κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, άχυρο σιτηρών, τυρόγαλο και το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ ανέρχεται σε 28.209.768 τόνους/έτος, με δυναμικό βιομεθανίου 1,14 bcm και ενεργειακό περιεχόμενο βιομεθανίου 11 TWh/έτος. Η διαθεσιμότητα παραγωγής της βιομάζας όλη την διάρκεια του χρόνου είναι εξασφαλισμένη κατά 30% αν συνοδεύεται με όρους συμβολαιακής γεωργίας

Ο κ. Νίκος Δαμάτης Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης και Γεν. Γραμματέας στην Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ - HellaBiom) αναφέρθηκε στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και στην ανάγκη να δημιουργηθούν «Πράσινα Σημεία Βιομάζας», δηλαδή χωροθετημένες θέσεις στις οποίες θα συγκεντρώνονται, μέσω κινητοποίησης από εκπαιδευμένο προσωπικό κατάλληλου εξοπλισμού περισυλλογής, ποσότητες υπολειμματικής βιομάζας σε μία ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα. Σημείωσε πως η τροφοδοσία των πράσινων σημείων μπορεί να γίνει από τους καθαρισμούς δασικών εκτάσεων κατά την προληπτική δασοπροστασία, σύμφωνα με τα σχέδια διαχείρισης των αρμόδιων υπηρεσιών

- από τα ξυλώδη υπολείμματα δενδροκαλλιεργειών (αγροτικά κλαδέματα) και υπολειμματική αγροβιομάζα καλλιεργειών (άχυρα, καλάμια, κ.λ.π.)

- από τα «πράσινα απόβλητα», δηλαδή τα αστικά κλαδέματα, παρακείμενων δήμων.

- από την ξυλώδη βιομάζα που προέρχεται από δασώσεις εκτάσεων, οι οποίες είτε έχουν πάψει να καλλιεργούνται είτε βρίσκονται σε οριακές, απομακρυσμένες ή άγονες γαίες.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμάτη το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό της δασικής βιομάζας είναι 410,000 τόνοι ξηρής ουσίας/έτος και το ενεργειακό δυναμικό: ~7.7 PJ/έτος (~ 2.1 TWh).