Greenpeace προς Πρωθυπουργό: Η ενεργειακή κρίση επιβάλλει αναγκαίες παρεμβάσεις ΑΠΕ & εξοικονόμησης

Greenpeace προς Πρωθυπουργό: Η ενεργειακή κρίση επιβάλλει αναγκαίες παρεμβάσεις ΑΠΕ & εξοικονόμησης
Τρίτη, 19/07/2022 - 09:24

Με αφορμή την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και τις συγκυρίες της εποχής, το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace απέστειλε σήμερα επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με αναγκαίες ενεργειακές παρεμβάσεις που χρειάζεται άμεσα η χώρα.

Στην επιστολή, τονίζεται η ανάγκη να διατεθούν οι πόροι που τώρα προορίζονται σε έργα ορυκτού αερίου σε παρεμβάσεις ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace απέστειλε συγκεκριμένες προτάσεις και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που προέκυψαν από τα ευρήματα εκθέσεων τις οποίες εκπόνησαν ειδικοί επιστήμονες. Τα ευρήματα των εκθέσεων είναι αποκαλυπτικά και καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η χώρα μας, αντί να προχωρήσει στα σχεδιαζόμενα έργα ορυκτού αερίου, οφείλει να διαθέσει αυτούς τους πόρους σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ΑΠΕ στα κτίρια, δεδομένου ότι το συνολικό πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία είναι ίσως ο πλέον αδιαμφισβήτητος τρόπος για να αναγνωρίσουμε τις συνέπειες της εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα. Περιμέναμε ότι θα λειτουργούσε ως καταλύτης που θα επιτάχυνε τη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας σε μηδενικές εκπομπές, σε πλήρη και άνευ όρων απανθρακοποίηση. Δυστυχώς, γίνεται το ακριβώς αντίθετο: η χώρα μας, ομού με άλλες χώρες, αναζητά νέες πηγές προμήθειας ορυκτού αερίου και σχεδιάζει επενδύσεις δισεκατομμυρίων που θα δεσμεύσουν την κοινωνία και την οικονομία στα ορυκτά καύσιμα για δεκαετίες. Κι όμως, σύμφωνα με την επιστήμη, αυτή η δεκαετία είναι η πιο κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την έγκαιρη απανθρακοποίηση.

Σε αυτή τη συγκυρία, το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, απευθύνθηκε σε ειδικούς με εμπειρία δεκαετιών στην ελληνική αγορά και ζήτησε απαντήσεις στα ακόλουθα απλά αλλά καθοριστικά ερωτήματα:

κατά πόσο είναι συμβατές οι προτεινόμενες επενδύσεις αερίου σε σχέση με τους στόχους απανθρακοποίησης της χώρας1;

ποια θα ήταν τα τυχόν οφέλη σε περίπτωση που οι επιδοτήσεις (άμεσες και έμμεσες) στο αέριο, της τελευταίας δεκαετίας, κατευθύνονταν προς την εξοικονόμηση2;

ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την οικονομία στην περίπτωση πουτο ποσό του 1,5 δισ. ευρώ που σχεδιάζεται να δαπανηθεί για νέα έργα ορυκτού φυσικού αερίου (ΕΣEK, 2019) κατευθυνόταν προς την εξοικονόμηση και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ελληνικές κατοικίες3;

Τα ευρήματα των εκθέσεων είναι αποκαλυπτικά και καταδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας ότιη χώρα μας, αντί να προχωρήσει στα σχεδιαζόμενα έργα ορυκτού αερίου, οφείλει να διαθέσει αυτούς τους πόρους σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης και ΑΠΕ στα κτίρια, δεδομένου ότι το συνολικό πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Η χώρα μας θα πρέπεινα αξιοποιήσει τα διαθέσιμα για ενεργειακές αναβαθμίσεις 9,5 δις (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Ανάκαμψης, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης) για στοχευμένες επιδοτήσεις σε κτίρια και κατοικίες. Αυτό συνάδει με την Ευρωπαϊκή Αρχή “Energy Efficiency First”, η οποίαδεν δικαιολογεί μία δημόσια ενίσχυση σε επενδύσεις προσφοράς ενέργειας (όπως είναι η επέκταση των υποδομών αερίου) εφόσον αυτές δεν έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος από αντίστοιχες επενδύσεις στη ζήτηση ενέργειας (όπως πχ εξοικονόμηση ενέργειας).

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ζητούμε να αναθεωρήσετε άμεσα τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών αερίου και αντί αυτών να εξαγγείλετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στο πρότυπο κτιρίων χαμηλών έως μηδενικών εκπομπών, με έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Συγκεκριμένες προτάσεις αποστείλαμε στον αρμόδιο υπουργό σε σχετική επιστολή.

Κύριε Πρωθυπουργέ, η ανάγκη δίκαιων και θαρραλέων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, πρέπει να συνοδεύεται από συνεπή μέτρα αντίστοιχης εμβέλειας και φιλοδοξίας. Οι όποιες αστοχίες οδηγούν σε περαιτέρω αποστασιοποίηση της κοινωνίας η οποία ήδη, σε σημαντικό βαθμό, δυσκολεύεται να συνδέσει την κλιματική κρίση με ενεργειακές επιλογές της χώρας, με καθημερινές καταναλωτικές επιλογές, ενώ ταυτόχρονα βομβαρδίζεται από τις συνέπειες της αύξησης των τιμών ενέργειας. Η αντίδραση σημαντικού μέρους της κοινωνίας σε έργα ΑΠΕ σας δείχνει την ανάγκη μιας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης στο όλο θέμα και όχι απλώς της επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας για μεγάλες επενδύσεις, παρέμβαση που θα έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την κοινωνία απέναντι, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με μέτρα, πολιτικές, νομοσχέδια και τροπολογίες που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του, απλώς δεν γίνεται! Τις συνέπειες μιας τέτοιας αποτυχίας θα τις δούμε ήδη στη δική μας γενιά.

Δυστυχώς, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος σας, καθώς κάθε καθυστέρηση κάνει τις απαραίτητες τομές και αλλαγές πιο ακριβές και πιο δύσκολες. Τολμήστε τες λοιπόν όσο υπάρχει ακόμα χρόνος.

Με εκτίμηση,

Νίκος Χαραλαμπίδης

Γενικός Διευθυντής,

Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace