Στη Βουλή η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Στη Βουλή η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Τετάρτη, 03/11/2021 - 19:46

Η Πέτη Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων (ΕΣΔΙΜ), την ενημέρωση της βουλής επί των ΕΣΔΙΜ και την επίσημη αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτηση συνυπογράφεται συνολικά από 22 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότιτον Απρίλιο του 2021, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είχε υποβάλει αίτημα για τον προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις απαιτήσεις του κανονισμού για το ταμείο δίκαιης μετάβασης, β) ότι παρατηρείται έντονα συγκεντρωτικός τρόπος κατάρτισης των ΕΣΔΙΜ, γ) ότι στη λίστα των φορέων της εταιρικής σχέσης παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, δ) ότι δεν έχει προγραμματιστεί δημόσια ευρεία διαβούλευση επί των ΕΣΔΙΜ και ε) την σπουδαιότητα των ΕΣΔΙΜ για το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών, ζητήθηκε η σχετική ειδική συνεδρίαση της Βουλής. Η κυβέρνηση κρύβεται και το αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ΠΔΑΜ και τα τρία ΕΣΔΙΜ, στάλθηκαν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως για την έγκριση κάθε Προγράμματος, τομεακού ή περιφερειακού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί προαπαιτούμενο η έκδοση σχετικής έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τον Ιούνιο του 2021 με Απόφαση του ΥΠΕΝ ανατέθηκε το έργο του Συμβούλου Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το ΠΔΑΜ 2021-2027. Η έγκριση της ΣΜΠΕ του ΠΔΑΜ/ΕΣΔΙΜ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και αξιολόγησης επάρκειας της ΣΜΠΕ, θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση επί της ΣΜΠΕ. Από την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, μπορεί να αλλάξει ακόμα και ο σχεδιασμός του ΠΔΑΜ/ΕΣΔΙΜ. Άλλωστε παραμένει ως βασική εκκρεμότητα και η εξειδίκευση των χρήσεων γης που θα γίνει με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ).

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ είναι αναρτημένα το πρώτο σχέδιο ΠΔΑΜ και η δεύτερη εκδοχή των ΕΣΔΙΜ, που τέθηκαν σε άτυπη διαβούλευση μέχρι τις 25.6.2021. Από τότε δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ενημέρωση ή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ, ακόμα μια επιβεβαίωση δηλαδή της κριτικής μας περί συγκεντρωτικού τρόπου κατάρτισης χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας.