Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πώς προετοιμάζεται για την εποχή του υδρογόνου

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: Πώς προετοιμάζεται για την εποχή του υδρογόνου
Τρίτη, 10/08/2021 - 13:40

Η Αρχή «επιστρατεύει» την έμπειρη ολλανδική συμβουλευτική Trinomics B.V. για τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών και αγοράς υδρογόνου στην Ελλάδα

Για τη νέα εποχή του υδρογόνου που, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει κυρίαρχη ενεργειακή λύση για την «επόμενη μέρα», προετοιμάζεται η ΡΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό και πέραν των όποιων άλλων κινήσεων, αποφάσισε τον Ιούνιο την πρόσληψη εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου για το έργο «Διαμόρφωση βασικών αρχών ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη υποδομών και αγοράς υδρογόνου στην Ελλάδα».

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι «τον Ιούλιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», σύμφωνα με την οποία το υδρογόνο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια. Ταυτόχρονα, η ΕΕ μελετά την διακοπή χρηματοδότησης υποδομών φυσικού αερίου αν δεν αποδεικνύουν τη δυνατότητα χρήσης τους και για υδρογόνο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ οφείλει να μελετήσει από την ρυθμιστική σκοπιά και να προετοιμάσει τον τρόπο μετάβασης στην εποχή του υδρογόνου, αφενός διασφαλίζοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων ή άμεσα προγραμματιζόμενων υποδομών φυσικού αερίου, αφετέρου σχεδιάζοντας την ανάπτυξη υποδομών και αγορών υδρογόνου σύμφωνα με την ευρωπαϊκά διαμορφούμενη πρακτική».

Έτσι, η ΡΑΕ επέλεξε να εμπιστευθεί τις υπηρεσίες της εξαιρετικά έμπειρης ολλανδικής εταιρείας Trinomics B.V. η οποία και θα αναλάβει ρόλο εξειδικευμένου συμβούλου για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Η ολλανδική εταιρεία κλήθηκε από τη ΡΑΕ, στις 23 Ιουλίου, να υποβάλει σχετική προσφορά, την οποία και υπέβαλε έξι μέρες μετά, στις 29 Ιουλίου. Στη συνέχεια και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία «διαθέτει οπωσδήποτε την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία στο αντικείμενο του έργου αυτού και τις εξειδικευμένες γνώσεις που επιζητά η Αρχή», η ΡΑΕ αποφάσισε την απευθείας ανάθεση με τη συνολική αμοιβή να διαμορφώνεται στις 29.800 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ποια είναι η ολλανδική εταιρεία

Η Trinomics B.V. (παλαιότερα γνωστή ως Triple E Consulting – Energy, Environment & Economics B.V.) έχει την έδρα της στο Ρότερνταμ και είναι συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Οι πελάτες της είναι διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ΜΚΟ, ενώ τα πρόσφατα projects της έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό της European Investment Bank, της DG Energy, της DG Grow, της DG Environment, της European Environmental Agency (EEA) και πολλών άλλων θεσμικών φορέων. Απολαμβάνει, δηλαδή, της αναγνώρισης από τα βασικά κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Όπως τονίζεται «για να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις βιωσιμότητας στον κόσμο και να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η Trinomics εργάζεται στην πρώτη γραμμή των αναλύσεων, ώστε να παράσχει συστάσεις για βελτιωμένη διακυβέρνηση και χάραξη πολιτικής».

Η εταιρεία αναδεικνύει τις τεκμηριωμένες έρευνές της που παρέχουν «τα απαραίτητα στοιχεία και αριθμούς για την εκτίμηση των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων των αποφάσεων πολιτικής». Η Trinomics ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2012 από μια δυναμική ομάδα ειδικών επιστημόνων και τεχνοκρατών πάνω σε διάφορα αντικείμενα (ενέργεια, οικονομικά, περιβάλλον, γεωγραφία, γεωλογία, δίκαιο, πολιτικές επιστήμες).

Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εμπειρογνωμόνων και παρουσία με δικά της γραφεία μας στην Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη. Όσον αφορά τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κλιματική αλλαγή λειτουργεί σε στρατηγική συνεργασία με την Climatekos, μια εξειδικευμένη συμβουλευτική που υποστηρίζει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την κλιματική αλλαγή.

Η Trinomics προβάλει την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στην επικοινωνία του κοινωνικού αντίκτυπου των (προβλεπόμενων) αλλαγών πολιτικής και στη βελτίωση του σχεδιασμού των υφιστάμενων πολιτικών μέσω αξιολογήσεων. «Η στάθμιση των κοινωνικών οφελών και του κόστους των επενδύσεων για πράσινα έργα (που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή) σε αναλύσεις κόστους-οφέλους και επιχειρηματικών επιλογών είναι στο DNA μας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επικεφαλής της Trinomics είναι ο Koen Rademaekers, που προηγουμένως θήτευσε επί μια πενταετία στην Ecorys ’Energy & Environment, ενώ ανέλαβε πολλές μελέτες για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με βάση όλα αυτά φαίνεται πως η ολλανδική εταιρεία αποτελεί ορθή επιλογή από τη ΡΑΕ προκειμένου να την συνδράμει στην «ιχνηλάτηση» αυτού του νέου κόσμου που ανοίγει η προοπτική του υδρογόνου.

Σταύρος Γριμάνης / newmoney.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ