ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ IOYΛIOY 2021

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ IOYΛIOY 2021
Τρίτη, 10/08/2021 - 14:36

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούλιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής :

ΙΟΥΛΙΟΣ_2021 ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά 97,92
Φ/Β 104,45
ΜΥΗΣ 101,96
Βιομάζα 104,32
ΣΗΘΥΑ 104,32