Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Ένας απλός οδηγός - Με επιδότηση νέο μπάνιο, πόρτα και κουζίνα

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Ένας απλός οδηγός - Με επιδότηση νέο μπάνιο, πόρτα και κουζίνα
Δευτέρα, 15/05/2023 - 06:58

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» ξεκινάει και μέσα από το πρόγραμμα μπορεί να γίνει ολοκληρωτική αναβάθμιση μιας κατοικίας.

Βασική προϋπόθεση είναι όποιος κάνει την αίτηση να έχει γεννηθεί μεταξύ 01/01/1984 έως και 31/12/2005. Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» αναμένεται να ανοίξει τις ηλεκτρονικές του πύλες για υποδοχή αιτήσεων την ερχόμενη Πέμπτη.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και το Εξοικονομώ 2023.

Το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», στο πρώτο κομμάτι του, το «Εξοικονομώ», επιλέξιμες για επιδότηση θα είναι οι δαπάνες για παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα. Δεύτερον, δεκτά θα γίνονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν μετά την 27η Νοεμβρίου 2017 ωστόσο η δαπάνη για την έκδοσή τους θα είναι επιλέξιμη μόνο για όσα εκδόθηκαν μετά τον Φεβρουάριο 2020. Τρίτον, για τις παρεμβάσεις του σκέλους «Ανακαινίζω» ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 26 Οκτωβρίου 2022, δηλαδή η ημερομηνία προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος.

Βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα είναι να έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ για το σκέλος του «Εξοικονομώ» και έως 20.000 ευρώ για το σκέλος του «Ανακαινίζω».

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει:

-να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

-σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες «τακτοποίησης» πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο ακίνητο, η υπαγωγή σε κάποιον νόμο νομιμοποίησης θα πρέπει να έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν υπάρχει μια απόκλιση έως 7 τ.μ. Επίσης, θα πρέπει η δήλωση για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου να βρίσκεται σε οριστική υπαγωγή.

-πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Και στα τρία έντυπα θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός παροχής ρεύματος.

– σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου μετά τις 31/12/2021 θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9.

-εάν υπάρχουν πολλοί συγκύριοι σε μια επιλέξιμη κατοικία, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχει μόνο ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί. Αν κατοικείται από τρίτο πρόσωπο, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχει ο συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα).

-σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκύριων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ρεύματος στο Ε9 τους.

– να γίνει έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ακινήτου και διαμόρφωση της πρότασης παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Συμμετοχή στο σκέλος «Ανακαινίζω»

Πέραν του ηλικιακού κριτηρίου θα πρέπει σωρευτικά να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

– Ατομικό ή Οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ

– Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας – επικαρπίας τουλάχιστον σε ποσοστό 50%. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.

– Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ 2022) όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος μικρότερη των 300.000 ευρώ.

– Ιδιοκατοίκηση

– Συμμετοχή στο σκέλος «Εξοικονομώ»

Κάλυψη Δαπανών

Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας. Ειδικότερα ανά υποενότητα:

Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Εξοικονομώ»: Έως 22.500 ευρώ. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός «Ανακαινίζω»: Έως 10.000 ευρώ. Μέσω του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» καλύπτεται έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο σκέλος του «Εξοικονομώ», με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά) οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ, εφαρμογές smarthome κλπ..

Στο σκέλος του «Ανακαινίζω», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων.

Μια κατοικία, για να κριθεί επιλέξιμη, θα πρέπει να είναι μονοκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα και να:

– Υφίσταται νόμιμα.

– Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

– Έχει καταταγεί σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, βάση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», όπως και κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.