Αλλάζω θερμοσίφωνα: Η προθεσμία για αίτηση στο gov.gr - Όλα τα ΑΦΜ στην πλατφόρμα από αύριο

Αλλάζω θερμοσίφωνα: Η προθεσμία για αίτηση στο gov.gr - Όλα τα ΑΦΜ στην πλατφόρμα από αύριο
Κυριακή, 14/05/2023 - 07:59

Όλα τα ΑΦΜ θα μπορούν να κάνουν αίτηση στο Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα από αύριο Δευτέρα.

Προθεσμία έως την 20η Ιουνίου έχουν τα νοικοκυριά για το Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα. Για αίτηση είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxisnet και ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλεκτρονικής του αίτησης) αριθμό κινητού.

Χρειάζεται προσοχή να μην χρησιμοποιηθεί ο ίδιος αριθμός κινητού σε δύο αιτήσεις, καθώς θα ακυρωθεί αυτόματα η πρώτη αίτηση.

Το κινητό χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ωφελούμενου (Φυσικού Προσώπου – κατόχου του κινητού) κατά τη διαδικασία αγοράς
και συγκεκριμένα, για την αποστολή κωδικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δίδεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος,

Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου αριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς ωφελούμενους/αιτήσεις.

Η χρήση / πιστοποίηση ενός αριθμού σε δεύτερη αίτηση, αναιρεί αυτόματα την πιστοποίηση του κινητού στην προηγούμενη (πρώτη) αίτηση

Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κινητό, δε θα έχει τη δυνατότητα λήψης κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης με επιδότηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλεκτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης ή/και την έκδοση των επιταγών) και να εισάγει-επιβεβαιώσει ένα νέο αριθμό κινητού, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη αίτηση στο Πρόγραμμα (μπορεί να το γνωρίζει διότι στις περιπτώσεις εισαγωγής ήδη υπάρχοντος αριθμού βγαίνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα)