Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλιματική - Ενεργειακή Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Ξεκινούν σήμερα οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Κλιματική - Ενεργειακή Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Δευτέρα, 24/04/2023 - 08:38

Φέτος, έως 90% του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, προκειμένου να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν νέοι/ες επιστήμονες από όλη την Ελλάδα.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» (ΦΕΚ: 3047/22.07.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2023). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών» (MSc in Climate Crisis and Information and Communication Technologies).

Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24 Απριλίου έως και 30 Ιουνίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

(i) Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php. (προτεινόμενος τρόπος).

(ii) Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/MSc_Climate_ICT/ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.

4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).

5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής. (εφόσον υπάρχει)

6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).

8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.

11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

12. Μια (1) φωτογραφία

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών (τρόπος i) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (3ος όροφος, γραφείο 306), 18532, Πειραιάς, στα τηλέφωνα 210 4142772, +30 694 99 76 800 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

papi_programma_spoudon.jpg