Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Η διάσταση του φύλου στην ενεργειακή φτώχεια

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας - Η διάσταση του φύλου στην ενεργειακή φτώχεια
Παρασκευή, 03/03/2023 - 15:02

Οι γυναίκες και μόνες μητέρες πλήττονται δυσανάλογα περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια απ’ ό,τι οι άνδρες. Μάθετε περισσότερα για τις επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης του κόστους ζωής.

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε πολλά μέρη της Ευρώπης, με τα νοικοκυριά να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να ανταπεξέλθουν στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα μεπρόσφατα στοιχεία του Eurofound, οι μόνες μητέρες και ανύπαντρες γυναίκες αγωνίζονται περισσότερο να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους απ’ ότι οι ανύπαντροι άνδρες.

Αυτό οφείλεται συχνά στα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα και τη δυσανάλογη συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις επισφαλούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων εργασίας μερικής απασχόλησης και χαμηλά αμειβόμενης εργασίας. Το 2020, τομισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕανερχόταν στο 13%, σημειώνοντας ελάχιστες μόνο βελτιώσεις να έχουν σημειωθεί τη τελευταία δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερο από τους άνδρες ανά ώρα.

Η κρίση του κόστους ζωής έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των γυναικών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την υγεία τους. Επιπλέον, οι γυναίκες που έχουν χαμηλότερα ή μηδενικά εισοδήματα κι εξαρτώνται οικονομικά από τους συντρόφους τους έχουν λιγότερεςεξόδους διαφυγής από την ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση.

Το Κοινοβούλιο εργάζεται για τη σύσταση ενόςΚοινωνικού Ταμείου για το Κλίμαπροκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, ειδικά όσοι βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια. Το ταμείο θα χρηματοδοτήσει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της φτώχειας κινητικότητας.

Την 1η Μαρτίου, η επιτροπή δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων (FEMM) θασυναντήσει βουλευτές κρατών μελώνγια να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) και να εξετάσει το θέμα της ενεργειακής φτώχειας υπό τη διάσταση του φύλου. Με οικοδεσπότη τον επικεφαλής της FEMM Ρόμπερτ Μπιεντρόν, οι καλεσμένοι περιλαμβάνουν την Καταρίνα Χάμπερσμπρουνερ της οργάνωσης "Women Engage for a Common Future" και την Τζουλιάνα Βάλγκρεν, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας. Η εκδήλωση είναι μια ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεών της στις γυναίκες.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση σε απευθείας μετάδοση.

Μάθετε περισσότερα