Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά 2 άτομα για το ερευνητικό έργο «SYNERGIES» του Προγράμματος Horizon 2020

Ο ΑΔΜΗΕ αναζητά 2 άτομα για το ερευνητικό έργο «SYNERGIES» του Προγράμματος Horizon 2020
Πέμπτη, 01/09/2022 - 12:44

Η Διεύθυνση ΄Ερευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «SYNERGIES - Shaping consumer-inclusive data pathwaYs towards the eNERGy transItion, through a reference Energy data Space implementation», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) Πτυχιούχων/Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών με θεωρητικό υπόβαθρο ή/και προϋπηρεσία σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Πληροφοριακά Συστήματα και Διαχείριση δεδομένων, του ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΡΙΖΟΝ EUROPE.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2022 - 12:47