Κέρδη ρεκόρ και προμέρισμα από τα ΕΛΠΕ

Κέρδη ρεκόρ και προμέρισμα από τα ΕΛΠΕ
Παρασκευή, 10/11/2017 - 15:46
Κέρδη ρεκόρ κατέγραψε ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) στο εννεάμηνο του 2017 ενώ η επιχείρηση ανακοίνωσε διανομή προμερίσματος ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ομίλου, τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 313 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 71% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA έφτασαν στα 663 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το 2016, μεγέθη τα οποία αποτελούν ιστορικό υψηλό. Κύριοι λόγοι για τα ισχυρά αποτελέσματα ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, αντισταθμίζοντας μερικώς την μειωμένη παραγωγή στο διυλιστήριο Ελευσίνας, λόγω συντήρησης, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών καθώς και οι αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά. Οι πωλήσεις εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων σημείωσαν νέα αύξηση, κατά 16% και 14% αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα 3,8 εκατ. τόνους. Θετική συνεισφορά είχαν και οι άλλες βασικές δραστηριότητες του Ομίλου. Ο κλάδος Εμπορίας στην Ελλάδα βελτίωσε τα αποτελέσματα του λόγω αυξημένων πωλήσεων, ενώ βελτίωση στις επιδόσεις τους παρουσίασαν και οι θυγατρικές του εξωτερικού, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA της Εμπορίας συνολικά στα 46 εκατ. ευρώ (+5%), ενώ ο κλάδος Πετροχημικών διατήρησε τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα επίπεδα των 24 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, η ανάκαμψη των τιμών αργού πετρελαίου είχε θετική επίπτωση στην αποτίμηση αποθεμάτων, με τα Καθαρά Κέρδη Γ’ Τρίμηνου στα 105 εκατ. ευρώ (+32%), ενώ τα Καθαρά Κέρδη Εννεάμηνου ανήλθαν στα 273 εκατ. ευρώ (+49%). Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να είναι μειωμένα κατά 22% στο τρίμηνο, λόγω χαμηλότερου δανεισμού και επιτοκίων. Ο Συνολικός Δανεισμός είναι κατά 260 εκατ. ευρώ χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός παρέμεινε σταθερός. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα και τις προοπτικές του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διανομή προμερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση 2017. Αύξηση διεθνών περιθωρίων και ανάκαμψη διεθνών τιμών αργού Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σε ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού. Η τιμή Brent κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο γ’ τρίμηνο στα 52 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας αύξηση τόσο σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2017 (51 δολάρια το βαρέλι) όσο και με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (47 δολάρια το βαρέλι). Η μειωμένη προσφορά προϊόντων, λόγω μη προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας διυλιστηρίων σε Ευρώπη και κυρίως σε ΗΠΑ, οδήγησε στην ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2016. Τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα 7,1 δολάρια το βαρέλι (+56%), ενώ τα περιθώρια Hydrocracking ανήλθαν στα 5,9 δολάρια το βαρέλι (+47%). Το ευρώ ενισχύθηκε σημαντικά στο γ’ τρίμηνο, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,17 δολάρια κατά μέσο όρο, τα υψηλότερα επίπεδα από το 2014. Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων διαμορφώθηκε στα 1,6 εκατ. τόνους, σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης παρέμεινε αμετάβλητη. Η αδασμολόγητη αγορά σημείωσε νέα σημαντική αύξηση σε σχέση με το Γ’ Τρίμηνο 2016, με τη ζήτηση ναυτιλιακών καυσίμων να αυξάνεται κατά 14% και των αεροπορικών καυσίμων κατά 9%, κυρίως λόγω τουρισμού. Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές Τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν στα 40 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 22%, μετά τις τελευταίες ομολογιακές εκδόσεις και τη βελτίωση των επιτοκίων σε τραπεζικά δάνεια. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν το 2018 και αναμένεται να έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο στο μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου και στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) για το Εννεάμηνο 2017 ανήλθαν στα 525 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο καθαρός δανεισμός διατηρήθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο 2017, σταθερός σε σχέση με τα τελευταία τρίμηνα. Η θετική πορεία των αποτελεσμάτων και ο μειωμένος κίνδυνος αγοράς, επιτρέπουν την μείωση του συνολικού δανεισμού και αντίστοιχα των ταμειακών διαθεσίμων που τηρούνται μεταξύ άλλων και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. Σημαντικές εξελίξεις Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, ενώ στις 31 Οκτωβρίου υπεγράφη η Σύμβαση Μίσθωσης με την κοινοπραξία TOTAL – EDISON – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη θαλάσσια Περιοχή 2, δυτικά της Κέρκυρας. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τόσο για τη θαλάσσια Περιοχή 2, καθώς και για τις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως μετά οι προγραμματισμένες ερευνητικές εργασίες. Αναφορικά με τη συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη ο οικονομικός και νομικός έλεγχος από τα δύο διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που έχουν προκριθεί για συμμετοχή στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Ο Όμιλος ΔΕΠΑ εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ΕΛΠΕ, σαν συμμετοχή σε συνδεδεμένη επιχείρηση με καθαρή αξία €659 εκατ., ενώ η συμμετοχή του στα αποτελέσματα Εννεάμηνου ανήλθε στα 47 εκατ. ευρώ, με το ΔΕΣΦΑ να σημειώνει σημαντική αύξηση στη κερδοφορία του. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου ολοκληρώθηκε η κατασκευή για 3 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύς 8,6 MW, με τα δυο από αυτά να είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ το τρίτο αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επομένων ημερών. Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων γ’ εννεάμηνου 2017 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω: ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ Το γ’ τρίμ. 2017, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 138 εκατ. ευρώ (+12%), με τα αντίστοιχα του εννεαμήνου 2017 στα 509 εκατ. ευρώ (+38%). Λόγω της διακοπής λειτουργίας στο διυλιστήριο Ελευσίνας για συντήρηση, η συνολική παραγωγή και τις πωλήσεις είναι μειωμένες στα 3,4 (3,9 το γ’ τριμ. 2016) και 3,9 (4,3 το γ’ τριμ.2016) εκατ. τόνους αντίστοιχα. Αντίστοιχα, στο Εννεάμηνο 2017 οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 12,1 εκατ. τόνους (+3%) ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ Η διατήρηση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου σε ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι και η ενδυνάμωση του ευρώ οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχημικών σε μικρή μείωση, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα 24 εκατ. ευρώ (-6%). ΕΜΠΟΡΙΑ Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας για το Εννεάμηνο 2017 ανήλθε σε 85 εκατ. ευρώ (+6%) Στην Εγχώρια Εμπορία συνεχίστηκε η αύξηση πωλήσεων, με τους συνολικούς όγκους για το Γ’ Τρίμηνο στα 1,2 εκατ. τόνους (+15%) και το Συγκρίσιμο EBITDA στα 27 εκατ. ευρώ (+5%). Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας σημείωσε και η Διεθνής Εμπορία, παρά τη μείωση όγκων, με το Συγκρίσιμο EBITDA Γ’ Τριμήνου να διαμορφώνεται στα 19 εκατ. ευρώ (+6%). ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα 12 εκατ. ευρώ, καθώς η αύξηση της κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ αντιστάθμισε την επίδραση της μειωμένης συνεισφοράς της ΔΕΠΑ. Η καθυστέρηση στην επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου συνέχισε να επηρεάζει τα αποτελέσματα της Elpedison για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 2 εκατ. ευρώ. Τσοτσορός: Παραμένει στόχος η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας Στις συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν την αύξηση των κερδών και στα μελλοντικά σχέδια των ΕΛΠΕ αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ομίλου, Ευστάθιος Τσοτσορός. Όπως σημείωσε «Μέσω της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγικής εκμετάλλευσης και, ταυτόχρονα, επενδύοντας σταθερά στους τομείς της Ασφάλειας και της Υγείας του προσωπικού, ενισχύοντας την τεχνογνωσία, αλλά και διατηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές σε τεχνολογικό επίπεδο, ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων μας. Δημιουργήθηκε έτσι, το κατάλληλο πλαίσιο για να καταγραφεί νέο ρεκόρ παραγωγής στους 11,13 εκατ. Μ.Τ., παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, επί ενάμιση μήνα, για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης. Οι διεθνείς συμφωνίες και οι ακολουθούμενες πολιτικές προμήθειας αργού, η πλήρης εκμετάλλευση και αριστοποίηση της παραγωγής, τα υψηλά διεθνή περιθώρια, η ενίσχυση της θέσης της Εμπορίας στην εγχώρια αγορά, ο εξωστρεφής προσανατολισμός και οι εμπορικές συνεργασίες που συνάπτουμε οδήγησαν σε αυξημένες πωλήσεις εννεαμήνου, βελτίωσαν περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ενισχύοντας και σταθεροποιώντας την αυξητική τάση των ταμειακών ροών, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα θετικές προοπτικές έτους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή προμερίσματος €0,15 ανά μετοχή για το 2017. Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος 2017-2021 και των στόχων ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού και της συμβολής μας στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Όμιλος δρομολόγησε την σταδιακή ψηφιοποίηση διαδικασιών και λειτουργίας, την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Επανασχεδιάζει επίσης τη θέση του στο Φυσικό Αέριο και τον Ηλεκτρισμό και αυξάνει σταθερά το χαρτοφυλάκιό του σε έργα ΑΠΕ, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενσωμάτωση των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας». Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Γρηγόρης Στεργιούλης ανέφερε ότι: «Σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων ήταν, η υπεραπόδοση των Διυλιστηρίων μας σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλισης, η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στην αγορά αργών, η αριστοποίηση του εφοδιασμού εξαιτίας των διεθνών εμπορικών συμφωνιών μας, η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, η απρόσκοπτη και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του σύνθετου έργου αποκατάστασης, αναβάθμισης και επανεκκίνησης των εγκαταστάσεών μας στην Ελευσίνα - με το διυλιστήριο να βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία και να ενισχύει ουσιαστικά τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου - καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ». Πηγή