Η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου ενισχύει την απασχόληση – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

Η αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου ενισχύει την απασχόληση – Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι
Παρασκευή, 10/11/2017 - 15:48
Δυσεύρετοι και περιζήτητοι είναι πλέον οι υδραυλικοί λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του φυσικού αερίου στη θέρμανση, καθώς η αγορά αναζητεί και αξιοποιεί το εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση καυστήρων φυσικού αερίου. Η αγορά του φυσικού αέριου τόσο στην Αττική όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που διαθέτουν σχετικό δίκτυο, έχει καταστήσει τους επαγγελματίες υδραυλικούς απαραίτητους και χρήσιμους συνεργάτες. Μάλιστα, οι ανάγκες που δημιουργεί η εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες και επιχειρήσεις έδωσε εργασιακό διέξοδο στους επαγγελματίες υδραυλικούς, πολλοί εκ των οποίων τα τελευταία χρόνια είχαν μείνει χωρίς αντικείμενο δραστηριότητας εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Η ΕΔΑ Αττικής ως αρμόδια για την επέκταση του δικτύου και τις συνδέσεις βασίζεται στα συνεργεία εγκαταστάσεων που αποτελούν και τον πυλώνα ανάπτυξης του δικτύου. Φέτος υποβλήθηκαν περί τις 21.000 αιτήσεις για εγκατάσταση φυσικού αερίου, αριθμό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2016. Επιπλέον, ο αριθμός των αιτήσεων ήταν υψηλότερος κατά σχεδόν 50% από τον στόχο που είχε θέσει η εταιρεία. Στέλεχος της ΕΔΑ Αττικής εκτιμά ότι η αύξηση των συνδέσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη νομοθεσία για την αυτονομία θέρμανσης, καθώς περίπου οι 12.000 αιτήσεις αφορούν αυτόνομες εγκαταστάσεις. Συμβάσεις με τεχνικές εταιρίες Για να καλύψει τις ανάγκες των νέων συνδέσεων, η ΕΔΑ Αττικής έχει υπογράψει συμβάσεις με 13 τεχνικές εταιρείες για την κατασκευή των κατάλληλων υποδομών για την παροχή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα ή την πολυκατοικία από τον κεντρικό αγωγό του καυσίμου. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια νέα σύνδεση είναι συνήθως 30 ημέρες, αλλά στην περίπτωση που η εγκατάσταση παρουσιάζει ιδιομορφίες ο χρόνος περάτωσης των εργασιών μπορεί να αγγίξει ακόμη και τις 60 ημέρες. Η διοίκηση της ΕΔΑ Αττικής θα επιθυμούσε μια πιο ομαλή ροή των αιτήσεων όλο το χρόνο, έτσι ώστε σε μηναία βάση να φθάνει τις 1.500 αιτήσεις. Αυτό όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ιδίως από τη στιγμή που ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιδιώκουν να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο καύσιμο είναι φθηνότερο έως 40% σε σχέση με το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση θέρμανσης. Σήμερα ο συνολικός αριθμός συνδέσεων στο δίκτυο φυσικού αερίου έχει ανέλθει σε 350.000 και μπορεί να καλύψει περισσότερους από 800.000 καταναλωτές στην περιοχή της Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε ειδικά γραφεία μελετών εγκαταστάσεων για να πάρουν μια προφορά για το κόστος εγκατάστασης. Για τα διαμερίσματα που ήδη έχουν αυτόνομη θέρμανση το κόστος των εργασιών όπως και της αγοράς του λέβητα υπολογίζεται περίπου σε 2.500 ευρώ, ενώ όταν δεν υπάρχει αυτόνομή θέρμανση το κόστος μπορεί να φθάσει τις 3.500 ευρώ. Πάντως οι εργασίες και η εγκατάσταση, όπως και η επιλογή του λέβητα και των υλικών, γίνονται σε συνεργασία με τον υδραυλικό που αναλαμβάνει την όλη εγκατάσταση. Πηγή