Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032
Τρίτη, 07/03/2023 - 11:24

Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΔΕΣΦΑ να θέσει σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032.

Η επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ καταδεικνύει την σπουδαιότητα της τρέχουσας και μελλοντικής χρήσης του φυσικού αερίου, ως στρατηγικού καυσίμου, στην ηλεκτροπαραγωγή, στον οικιακό τομέα και σε διάφορες βιομηχανικές χρήσεις.

Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών φυσικού αερίου στην εγχώρια αγορά είναι ζωτικής σημασίας και η άμεση υλοποίησή τους αναμένεται να διευκολύνουν την χρήση του εν λόγω καυσίμου, σε μία χώρα, η οποία συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως κόμβος εισαγωγής και μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αγωγών φυσικού αερίου ή/και τερματικών σταθμών LNG.

Αναφορικά με τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο που αναμένεται να υλοποιηθούν, αυτές περιλαμβάνουν τη μονάδα της Μυτιληναίος στη Βοιωτία, ισχύος 826 MW, που θα είναι και η πρώτη που θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, τη μονάδα των Motor Oil – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ισχύος 877 MW, στην Κομοτηνή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023, την αντίστοιχη των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και Ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη, ισχύος 840 MW, της οποίας πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή και αυτή της Elpedison στη Θεσσαλονίκη, ισχύος 826 MW, που έχει λάβει προσφορά σύνδεσης, ενώ αναμένεται να «κλειδώσει» η τελική επενδυτική απόφαση των Helleniq Energy και Edison τον ερχόμενο Μάιο. Οι προαναφερθείσες νέες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες φυσικού αερίου θα απαιτήσουν σημαντικά έργα υποδομών και σύνδεσης στο δίκτυο χρηστών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 10ετές, εκτός από την μονάδα των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και Ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη. Επομένως, κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψή της.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των τεσσάρων νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων ανέρχεται σε περίπου 3.4 GW, συνολικού προϋπολογισμού περίπου €1.5 δισ., ενώ το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032 περιλαμβάνει επιπλέον έργα συνολικού προϋπολογισμού €1.27 δισ. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη τις συνολικές προβλεπόμενες επενδύσεις των 4 μονάδων FSRUs, τότε το σύνολο των εκτιμώμενων επενδύσεων σε έργα φυσικού αερίου στην Ελλάδα φτάνει τα €4.2 δισ.

Το εύρος του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2023-2032, που περιλαμβάνει αγωγούς, δίκτυα και αποθηκευτικούς χώρους, αλλά και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο και τα FSRUs, είναι ενδεικτικό του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος που υπάρχειαυτή την στιγμή και για τα επόμενα χρόνια στην αγορά φυσικού αερίου. Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των επενδύσεων αυτών (ΔΕΣΦΑ και εταιρειών) στον εκσυγχρονισμό του εθνικού ενεργειακού συστήματος, στην απανθρακοποίηση και στην μετάβαση σε νέες τεχνολογίες, όπως και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/03/2023 - 11:28