Ενεργειακό κόστος, ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα

Ενεργειακό κόστος, ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα
Τρίτη, 13/09/2022 - 10:31

Αύριο η ομιλία της Ursula von der Leyen, οι προτάσεις της Κομισιόν και η ψηφοφορία.

Την αντίδραση της ΕΕ στη δραματική αύξηση των τιμών της ενέργειας συζητούν σήμερα οι ευρωβουλευτές με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τα πρόσφατα αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών κατά τον επόμενο χειμώνα. Σχετικό ψήφισμα αναμένεται να υιοθετηθεί στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, τον Οκτώβριο.

Μεταξύ των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, η διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία οδήγησε σε εκτόξευση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά σε αστάθεια. Έτσι, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εξετάσουν νέες πολιτικές, όπως ο καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών ή η αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τους τελευταίους μήνες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης το σχέδιο «REPowerEU», καθώς και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ.

Το ΕΚ ενισχύει τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55» για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση κατανάλωσης έως το 2030 θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από την επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου, θα αυξήσει το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ σε 45% έως το 2030. Σύμφωνα με την πρόταση, η ανάπτυξη των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 16%, μέσω της αύξησης της χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων και μιας πιο φιλόδοξης ποσόστωσης για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο.

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, του νόμου που θέτει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στην πρωτογενή όσο και στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ. Το νομοσχέδιο ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συλλογικά μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 στην τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2007.

Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συζήτηση με τηνUrsula von der Leyen

Αύριο 14 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκφωνήσει την ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ στο Κοινοβούλιο και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ευρωβουλευτές.

Η Ursula von der Leyen θα σκιαγραφήσει τα αποτελέσματα του έργου της Επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος και τα σχέδιά της για το άμεσο μέλλον, ιδίως όσον αφορά την αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία, τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τα μέτρα για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και τον περιορισμό της εξάρτησής της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, καθώς και τις τρέχουσες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Αναμένεται επίσης να επικεντρωθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την πράσινη μετάβαση, στην ψηφιοποίηση, στην αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 και στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών, καθώς και στο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU.

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν στις απαντήσεις τους το έργο της Επιτροπής και τα σχέδιά της για το επόμενο έτος, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις. Η ετήσια συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης επιτρέπει στους ευρωβουλευτές να ελέγχουν τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συμβάλλουν στον καθορισμό της κατεύθυνσης πολιτικής της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τα πρόσφατα αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αύξηση των τιμών κατά τον επόμενο χειμώνα. Σχετικό ψήφισμα αναμένεται να υιοθετηθεί στην επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, τον Οκτώβριο.

Τους τελευταίους μήνες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πλήρωση αποθεμάτων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης το σχέδιο «REPowerEU», καθώς και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε επίπεδο ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τέλος, για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση ­­- του νόμου που θέτει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στην πρωτογενή όσο και στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ. Το νομοσχέδιο ζητά από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συλλογικά μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 στην τελική κατανάλωση ενέργειας και κατά 42,5% στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2007.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/09/2022 - 10:40