Αποτελέσματα ΔΔ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ

Αποτελέσματα ΔΔ επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ
Πέμπτη, 08/09/2022 - 10:06

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2023-2027.

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 1ηΙουλίου 2022πρόσκλησηςγια συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων ζήτησαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 1. Ημερομηνία αποστολής: 27.07.2022
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332795
  Αποστολέας:
  ΔΕΗ
 2. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333021
  Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (Μη δημοσιοποίηση επιστολής)