ΕΛΙΝΟΪΛ: Αυξημένα κέρδη προ φόρων και βελτίωση μεγεθών στο γ΄ τρίμηνο του 2021

ΕΛΙΝΟΪΛ: Αυξημένα κέρδη προ φόρων και βελτίωση μεγεθών στο γ΄ τρίμηνο του 2021
Τρίτη, 30/11/2021 - 20:28
In this Nov. 3, 2015, photo, the Keystone Steele City pumping station, into which the planned Keystone XL pipeline is to connect to, is seen in Steele City, Neb. The Obama administration says Nov. 4, it is continuing a review of the proposed Keystone XL oil pipeline, despite a request by the project's developer to suspend the review. (AP Photo/Nati Harnik)

Αυξημένα τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου Ελινόιλ, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο, με τον όμιλο πάντως να καταγράφει βελτίωση όλων των μεγεθών του στο γ’ τρίμηνο.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 1,08 δισ. ευρώ έναντι 1,17 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση 7,34%.

Τα ενοποιημένα EBITDA σημείωσαν βελτίωση κατά 24,06% και ανήλθαν στα 12,34 εκατ. ευρώ έναντι 9,95 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν στα 4,76 εκατ. ευρώ έναντι 2,19 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 117,82%.

Στην εσωτερική αγορά, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων κίνησης το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 281 χιλ. μετρικούς τόνους έναντι 267 χιλ. μετρικούς τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5%, ενώ οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης παρουσίασαν μείωση κατά 44% η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης κατά το α’ πεντάμηνο του 2020 κυρίως λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής του πετρελαίου, αλλά και της παράτασης της περιόδου θέρμανσης ανάμεσα στα μέτρα που είχαν ληφθεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19.

Στο Διεθνές Εμπόριο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.346 χιλ. μετρικούς τόνους σε σχέση με 2.168 χιλ. μετρικούς τόνους το εννεάμηνο του 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38%, που οφείλεται τόσο στην επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων μετακίνησης από τις διάφορες χώρες, όσο και στις αυξημένες πωλήσεις κατά τη διάρκεια του 2020 λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών του πετρελαίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε € 1.084 εκατ. παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020. Η μείωση αυτή, παρά την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οφείλεται στις μειωμένες πωλήσεις κυρίως του Διεθνούς Εμπορίου.

Σε ό,τι αφορά το γ΄ τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 402,35 εκατ. ευρώ από 344,27 εκατ. ευρώ στο περσινό γ’ τρίμηνο, αυξημένος κατά 16,87%.

Μετά από ένα προβληματικό α’ τετράμηνο του έτους, όπου οι πωλήσεις των καυσίμων κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης υποχώρησαν, η αγορά από τον Μάιο βρίσκει τις ισορροπίες της και επανακτά την δυναμική της.

Σε αυτό συνετέλεσαν η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η επανεκκίνηση της αγοράς με την καλή πορεία των εμβολιασμών το α΄ εξάμηνο, και η θετικότερη -του αναμενόμενου- πορεία του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΛΙΝΟΙΛ, με το γ’ τρίμηνο του έτους τα EBITDA να ανέρχονται σε 4,7 εκ. έναντι 3,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 καταγράφοντας αύξηση 37%, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων σε 3 εκ ευρώ έναντι 1,6 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 84%.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2021 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα του ομίλου για το 2021, η εκτίμηση είναι ότι θα είναι θετικό και θα κινηθεί σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο του 2020. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πολύ καλή πορεία των πωλήσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ, στις αγορές που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, στην βελτίωση της διεισδυτικότητας που παρουσίασαν οι πωλήσεις των διαφοροποιημένων προϊόντων CRYSTAL, με το λανσάρισμα της νέας σειράς NEXT τον Μάιο, καθώς και η ανάπτυξη νέων αγορών στο Διεθνές Εμπόριο όπου επέτρεψαν να αναπτυχθούν πωλήσεις νέων προϊόντων με υψηλό περιθώριο.