ΕΛΠΕ: Η κερδοφορία επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα

ΕΛΠΕ: Η κερδοφορία επιστρέφει στα προ κρίσης επίπεδα
Πέμπτη, 11/11/2021 - 21:36

Την επιστροφή της κερδοφορίας του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων στα προ κρίσης επίπεδα σηματοδοτεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ τριμήνου και 9μηνου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα γ τριμήνου τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 125 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 90% σε σχέση με πέρυσι και κατά 58% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη τριμήνου ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη 9μηνου ανήλθαν σε 258 εκατ. ευρώ σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με πέρυσι άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική για την ανάκαμψη των αποτελεσμάτων των Ελληνικών Πετρελαίων στάθηκε η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος, της παγκόσμιας ζήτησης αλλά και της εγχώριας αγοράς, παρά την ενεργειακή κρίση η οποία είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στο κόστος λειτουργίας της βιομηχανίας διεθνώς.

Ταυτόχρονα ο όμιλος πέτυχε νέα βελτίωση του ισολογισμού με μείωση του κόστους χρηματοδότησης και είναι χαρακτηριστικό ότι αποπληρώθηκε το ευρωομόλογο ύψους 201 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Την ίδια στιγμή προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο στρατηγικός μετασχηματισμός του ομίλου ενώ ως προς τις επενδύσεις, βαίνει προς ολοκλήρωση η κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 204MW στην Κοζάνη, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Πετρέλαια Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε ότι "είναι βελτιωμένα σε όλα σχεδόν τα επίπεδα σε σχέση με την περσινή χρονιά σαν αποτέλεσμα του καλύτερου περιβάλλοντος, αλλά ακόμα πιο ελπιδοφόρα παράμετρος είναι οι συνεχείς και σταθερές βελτιώσεις σε τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε σαν εταιρεία, όπως η διαθεσιμότητα των διυλιστηρίων, οι εμπορικές μας επιδόσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η διαχείριση κόστους”.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ήταν σε μεγάλο βαθμό η ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαιοειδών σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και η ισχυροποίηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, μετά από πολλά τρίμηνα διακύμανσης σε ιστορικά χαμηλά. Αντίστοιχα, θετική επίπτωση είχαν οι πολύ καλές λειτουργικές επιδόσεις στα διυλιστήρια και στις εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από τα προγράμματα στρατηγικού μετασχηματισμού. Σημαντικό μέρος της λειτουργικής βελτίωσης αντισταθμίστηκε από την εκτίναξη στο κόστος ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, που αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Ο κλάδος Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ενίσχυσε σημαντικά τη συνεισφορά του, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 τριμήνων, κυρίως λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας των μονάδων και της βελτίωσης του διεθνούς περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ζήτηση καυσίμων στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται, με τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά να αντιστοιχούν σε 50% των συνολικών, το υψηλότερο ποσοστό από το 2019. Τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα μετριάστηκαν από τη σημαντική επιβάρυνση του μεταβλητού κόστους λειτουργίας, λόγω της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, σε πολυετή υψηλά, που συμπαρέσυρε τις τιμές τόσο του ηλεκτρισμού, όσο και των δικαιωμάτων ρύπων.

Ιδιαίτερα υψηλά αποτελέσματα εξακολουθεί να παρουσιάζει ο κλάδος των πετροχημικών, καθώς η ζήτηση των συγκεκριμένων προϊόντων υπερκαλύπτει τη τρέχουσα προσφορά. Ενισχυμένη κερδοφορία και αύξηση μεριδίων αγοράς κατέγραψαν οι θυγατρικές του Ομίλου στη Λιανική Εμπορία τόσο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό όπου τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιείται ένα σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης στα δίκτυα πρατηρίων.

Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις στον κλάδο Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου είχαν ένα ακόμα τρίμηνο βελτιωμένων επιδόσεων, κυρίως λόγω υψηλής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, ισχυροποιήθηκαν περαιτέρω, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών αργού και προϊόντων, διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA για το Εννεάμηνο στα €531 εκατ. και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €258 εκατ..