Αίτημα κατάθεσης εγγράφων για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που κατατέθηκαν στην Κομισιόν

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που κατατέθηκαν στην Κομισιόν
Τρίτη, 26/10/2021 - 21:53

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ των λιγνιτικών περιοχών, Π. Πέρκα (Φλώρινας), Κ. Βέττα (Κοζάνης) και Γ. Παπαηλιού (Αρκαδίας) κατέθεσαν Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 -2027 (ΠΔΑΜ) και τα υποσύνολά του, τα τρία Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) - Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Περιφερειών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης - που κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-. Το αίτημα κατάθεσης των ανωτέρω εγγράφων στην Βουλή συνυπογράφεται συνολικά από 29 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότιολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση, το οποίο έχει ως σκοπό τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και τη διευκόλυνση των επενδύσεων του ΠΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ χωρίς να γνωρίζουν το τελικό περιεχόμενο του ΠΔΑΜ 2021-2027 και των ΕΣΔΙΜ.

Το πλήρες κείμενο του Αιτήματος Κατάθεσης Εγγράφων:

«Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα τρία Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις 19.10.2021, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 - 2027 (ΠΔΑΜ) και τα τρία υποσύνολα του, τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ,) Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νησιών Βορείου -Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, στάλθηκαν επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης που εστάλη από κράτος μέλος της ΕΕ. Σε συνέδριο που πραγματοποίησε η εφημερίδα «Καθημερινή» στις 20.10.2021, ο συντονιστής του ΣΔΑΜ, ο κ. Μουσουρούλης επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε το ΠΔΑΜ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επειδή τα ΕΣΔΙΜ είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών.

Επειδή τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ)θα πρέπει να είναι συμβατά με τα ΕΣΔΙΜ τα οποία αποτυπώνουν τον σχεδιασμό για ένα βιώσιμο μεταλιγνιτικό μέλλον.

Επειδή ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση που έχει ως σκοπό τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και τη διευκόλυνση των επενδύσεων του ΠΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ χωρίς να γνωρίζουμε το τελικό περιεχόμενο του ΠΔΑΜ και των ΕΣΔΙΜ

Καλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει εντός της προθεσμίας που ορίζει ο κανονισμός της Βουλής το ΠΔΑΜ και τα ΕΣΔΙΜ που έχουν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.