Αλεξανδρούπολη: Αυξάνεται η ισχύς της μονάδας αερίου που σχεδιάζει η Damco Energy

Αλεξανδρούπολη: Αυξάνεται η ισχύς της μονάδας αερίου που σχεδιάζει η Damco Energy
Τρίτη, 31/08/2021 - 21:53

Το «πράσινο» φως άναψε το ΥΠΕΝ για αύξηση στα 840 MW της ισχύος της μονάδας αερίου που σχεδιάζει στην Αλεξανδρούπολη η Damco Energy.

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από την τροποποίηση που ενέκρινε το ΥΠΕΝ στην απόφαση περιβαλλοντικών όρων, αυξάνεται η ονομαστική μικτή ισχύς του Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου (ΑΣΣΚ), από 662 MW σε 840 MW.

Μάλιστα η νέα μονάδα μονού καυσίμου Φ.Α., συνδυασμένου κύκλου, ονομαστικής μικτής ισχύος 840 MW με εγγυημένο βαθμό απόδοσης 60,0% σε ISO συνθήκες, θα αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Έναν αεριοστρόβιλο καθαρής ισχύος περίπου 571MW

- Έναν ατμοστρόβιλο καθαρής ισχύος περίπου 269MW

- Έναν εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων τριών βαθμίδωνπίεσης

- Έναν αερόψυκτο συμπυκνωτή

- Έναν βοηθητικό λέβητα ατμοπαραγωγής δυναμικότητας περίπου 40t/h με πίεση περίπου 15bar για την εκκίνηση της μονάδας

- Δύο τροφοδοτικές αντλίες λέβητα (εναλλάκτη) και δύο συμπυκνώματος δυναμικότητας εκάστης του 100% της απαιτούμενης παραγωγής από μία σε λειτουργία και η άλλη σε εφεδρεία- Δύο αντλίες βοηθητικού κλειστού συστήματος ψύξης με τον αντίστοιχο αερόψυκτο εναλλάκτη.

- Σύστημα ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου με τον αντίστοιχο αεριοσυμπιεστή, εκτός του αντίστοιχου του ΔΕΣΦΑ