Χρ. Σταϊκούρας: Στόχος μας το 2030, το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να προέρχεται από ΑΠΕ

Χρ. Σταϊκούρας: Στόχος μας το 2030, το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να προέρχεται από ΑΠΕ
Δευτέρα, 20/03/2023 - 14:19

Οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο τερματικός σταθμός στη Ρεβυθούσα και ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας είναι μερικά από τα σχέδια που ενισχύουν, σημαντικά, τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε επενδύσεις και συνεργασίες που την καθιστούν ενεργειακό κόμβο και θωρακίζουν όχι μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προχωρά δυναμικά η Ελλάδα, όπως επισήμανε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός οικονομικών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε: «Η προώθηση των στόχων για ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αποτελούν την απάντηση στις σύγχρονες πολυδιάστατες προκλήσεις που επηρεάζουν την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και την περιοχή μας συνολικά.

Ως Ελληνική Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, επιδιώξαμε - και εργαστήκαμε - όχι μόνο να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και ασφάλεια, θα οδηγήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και θα βελτιώσουν την κοινωνική ευημερία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ως Υπουργείο Οικονομικών, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, υλοποιήσαμε πλήθος διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

  • Η σύνθεση του ΑΕΠ και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας βελτιώνονται.
  • Η εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων καταγράφει υψηλό τριακονταετίας.
  • Οι εξαγωγές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν - από το 2010 - διπλασιαστεί.
  • Το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αναβαθμιστεί.
  • Η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά.
  • Το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα μπορεί, χάρη και στην αποτελεσματική στήριξη της Κυβέρνησης, να αποτελέσει - και πάλι - μοχλό ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία.
  • Τέλος, παρά τη γενναία στήριξη της κοινωνίας κατά τις διαδοχικές κρίσεις, τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας είναι σταθερά.

Όλα αυτά αντανακλώνται στο ενισχυμένο κύρος και την αυξημένη αξιοπιστία της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, και στις 12 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης την τελευταία τριετία, οι οποίες εκτιμούμε ότι θα συνεχιστούν, επιτυγχάνοντας – εφέτος – την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί, η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε συλλογικά, έχει αναδείξει σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και γεωστρατηγικές προκλήσεις.

Έχει, όμως, λειτουργήσει και ως «κάλεσμα αφύπνισης», σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για την ανάγκη προώθησης μεταρρυθμίσεων που θα μας οδηγήσουν - με ασφάλεια - στην ενεργειακή αυτονομία, προωθώντας και την κλιματική βιωσιμότητα.

Και εδώ, η Ελλάδα - σήμερα – πρωτοπορεί.

Προχωρά, δυναμικά, σε επενδύσεις και συνεργασίες οι οποίες την καθιστούν ενεργειακό κόμβο, προωθώντας τη θωράκιση, όχι μόνο της εθνικής οικονομίας μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Οι πλωτές μονάδες αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο τερματικός σταθμός στη Ρεβυθούσα και ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας είναι μερικά από τα σχέδια που ενισχύουν, σημαντικά, τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, η ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας προχωρά ραγδαία.

Οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν, με αυξανόμενο ρυθμό, ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στόχος είναι, μέχρι το 2030, το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλωστε η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πράσινης οικονομικής μετάβασης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αναπροσανατολισμός της δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε βιώσιμες τοποθετήσεις είναι απαραίτητος και προϋποθέτει προσαρμογή της δημοσίας οικονομικής διαχείρισης αλλά και επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Ως Υπουργείο Οικονομικών έχουμε συστηματικά προχωρήσει στον σχεδιασμό και την υιοθέτηση 3 πυλώνων δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση της οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επιχειρήσεων.

1ος Πυλώνας: Ανάκαμψη με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Το «Ελλάδα 2.0» σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε αρμονία με την Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε., κατανέμοντας 37% και 20% του προϋπολογισμού σε δράσεις για την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση αντίστοιχα.

2ος Πυλώνας: Διαμορφώνουμε και υιοθετούμε εργαλεία δημόσιας πολιτικής τα οποία υποστηρίζουν την ανακατεύθυνση των πόρων της οικονομίας σε βιώσιμες δραστηριότητες.

Πρόσφατα χορηγήσαμε κίνητρο προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, ήδη από το 2020, υλοποιούμε – με βάση τα διεθνή πρότυπα – τη σταδιακή ενσωμάτωση της κλιματικής διάστασης στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω του «πράσινου κρατικού προϋπολογισμού», ενώ δρομολογούμε και την έκδοση του πρώτου, κρατικού «πράσινου ομολόγου».

3ος Πυλώνας: Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε Εθνικές Στρατηγικές στη βάση διεθνών και ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών.

Πρόσφατα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παρουσιάσαμε τη Στρατηγική για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μέσα και από την ενίσχυση των τομέων «βιώσιμης χρηματοδότησης» και Fintech.

Επιπλέον υλοποιούμε έργο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση», με στόχο την κάλυψη του κενού χρηματοδότησης προς την πράσινη μετάβαση.

Τέλος, παράλληλα με τη συστηματική συνεργασία μας με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, το Υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση, στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα.